Reacties Fokker-akkoord zijn overwegend positief; Vakbonden reageren positief op besluit van Andriessen

ROTTERDAM, 25 JULI. De vakbonden hebben positief gereageerd op het besluit van minister Andriessen over Fokker. Bestuurder P. van Bers van de Industriebond FNV zei blij te zijn dat nu een einde is gekomen aan een onzekere periode voor de 12.500 werknemers van de vliegtuigbouwer.

Van Bers zei gisteravond dat zijn bond, net als de centrale ondernemingsraad van Fokker, pas met een definitief standpunt komt als alle stukken zijn doorgesproken met de achterban. Volgens de vakbonden is op dit moment nog niet in te schatten welke gevolgen de overname zal hebben voor de werkgelegenheid bij Fokker. Van Bers meent dat in elk geval belangrijke winstpunten zijn bereikt. Hij typeerde het nu voorliggende stuk als “meer solide dan de oorspronkelijke overeenkomst tussen Fokker en Dasa”.

De bonden zijn verheugd dat de omschrijving van het industrieel leiderschap van Fokker duidelijker is geregeld en dat Fokker een stevige positie houdt bij de eindproduktie van vliegtuigen op Schiphol-Oost (6.500 werknemers). De bonden betreurden het echter dat minister Andriessen op een aantal punten niet heeft kunnen scoren. Net als de minister hadden de bonden liever gezien dat het vetorecht zou gelden voor een periode van acht jaar in plaats van de nu overeengekomen drie jaar. Daar staat volgens Van Bers wel tegenover dat de overheidscommissaris - weliswaar zonder veto-recht bij ingrijpende veranderingen - nu acht jaar in de raad van commissaris blijft zitten. Dat is vijf jaar langer dan gepland.

Dat er in de overeenkomst niets is geregeld ten aanzien van de Fokker 50 en de ruimtevaartprojecten van Fokker ervaren de bonden niet als een groot probleem. Zij wijzen de suggestie van de hand dat de Fokker 50 door de overname ten dode is opgeschreven. De bonden gaan er van uit dat het toestel zich in de markt kan bewijzen ten opzichte van de concurrentie.

De bonden konden gisteren nog slechts gissen naar de mening van de achterban over de overname door DASA. Bekend is dat de sentimenten van het Fokker-personeel over hun werkgever gevoelig liggen. Lang niet iedere werknemer is gecharmeerd van de overname door het Duitse concern. Mochten de vakbondsleden het akkoord uiteindelijk van de hand wijzen, dan is het zeer onwaarschijnlijk dat ze daarmee de overname kunnen tegenhouden. De vakbonden en de centrale ondernemingsraad mogen pas na het sluiten van het contract tussen de directies van Dasa en Fokker hun oordeel geven.