Reacties Fokker-akkoord zijn overwegend positief; Parlement stelt definitief oordeel nog even uit

DEN HAAG, 25 JULI. De vaste Kamercommissie voor economische zaken steunt in principe het akkoord tussen Fokker en Dasa, maar de leden stellen een definitief oordeel uit tot alle details van het contract bekend zijn.

“Ik ben blij dat het oude akkoord van tafel is”, zei voorzitter H. Vos (PvdA) van de vaste Kamercommissie gisteravond na afloop van het overleg met minister Andriessen. Hij wees erop dat de regering eerst nog een brief aan de Kamer moet sturen waarin de details van het contract zijn vermeld. “We hebben liever een goede dan een snelle brief”, zei Vos.

Vos verwacht dat het contract omstreeks 1 oktober gereed zal zijn. “Nu is er nog geen contract, dus valt er nog niets te tekenen.” De commissie-voorzitter voegde eraan toe wat huiverig te zijn omdat de overheid slechts drie jaar beschikt over het aandelenpakket en er daarna nog enkele strategische beslissingen moeten worden genomen. “Je moet het vertrouwen opbrengen dat het goed gaat, maar de afgelopen drie maanden hebben geen vertrouwensbeeld opgeleverd.”

Ook de CDA-Kamerleden J. van Iersel en W. Mateman spraken zich uit voor de ingeslagen weg van minister Andriessen. “Het was een zware keuze, maar Dasa is de best denkbare partner”, aldus Van Iersel. Hij zei te zijn geschrokken van het contract dat begin juli op tafel lag en noemde dat het slechtste dat hij ooit had gezien. “In dat licht waarderen we de inspanning van het departement van economische zaken om een verbetering aan te brengen.” Eerder deze week had Van Iersel gezegd niet strikt te hechten aan het vetorecht voor de Nederlandse overheid.

Van Iersel zei blij te zijn dat de overheid nu partij is en contractueel gebonden is. “We moeten vechten voor de BV Nederland. In Nederland is er een scheiding tussen de overheid en het bedrijfsleven die je nergens elders in Europa ziet”. Mateman voegde hieraan toe dat er een voorbehoud blijft bestaan. “We hebben nog geen tekst gezien en kunnen dus nog geen definitief oordeel vellen.”

Beide CDA-Kamerleden hebben aangekondigd een plenair Kamerdebat te willen aanvragen over het akkoord tussen Fokker en Dasa. Het debat zou in september, na het zomerreces van de Kamer, plaats moeten hebben.

Bij de leden van de vaste Kamercommissie klonk na afloop van het beraad van de minister en diens besluit nog steeds ongerustheid door over de korte duur van het vetorecht dat door de minister was bedongen. Vos (PvdA), voorzitter van de Kamercommissie, sprak in dit verband van “huiver dat de aanwezigheid van de Nederlandse overheid beperkt blijft tot drie jaar” en zijn CDA-collega Van Iersel noemde de termijn van drie jaar “ongelukkig”.

De oppositie-woordvoerders Rempt (VVD) en Tommel (D66) deelden “de ongerustheid” over het niet binnenhalen van een acht jaar durend vetorecht door Andriessen. Bovendien hadden zij, net als overigens Van Iersel, de nodige vragen over de prijs die Dasa voor de Fokker-aandelen gaat betalen. Ook Rosenmöller (Groen Links) zei zich er over te verbazen dat deze “toch niet onbelangrijke” kwestie nog niet was geregeld.