NMB Postbank nu geheel eigenaar IZF

De NMB Postbank Groep heeft haar belang in het Instituut voor Ziekenhuisfinanciering (IZF) vergroot tot 100 procent.

De bankgroep had via het dochterbedrijf Crediet- en Effectenbank al een belang van 52 procent. NMB Postbank heeft nu de aandelen overgenomen van Aegon, Amev en Centraal Beheer (ieder 16 procent) en heeft tevens van de Crediet- en Effectenbank 42 procent verworven. Crediet- en Effectenbank behoudt een belang van 10 procent en blijft de directie voeren.

De winst van IZF is vorig jaar gestegen met 16,9 procent tot 3,4 miljoen gulden. Een toename van het resultaat ligt volgens de directie in de lijn der verwachtingen, mede gezien de groei van de leningenportefeuille.

De directie wijst op de noodzaak van reservevorming binnen de gezondheidsinstellingen om de continuïteit, en daarmee ook de vermogensvoorzieningen op langere termijn, te waarborgen. Onzekerheid over de stelselherziening en de consequenties daarvan onder meer voor de manier waarop instellingen en verzekeraars hun overeenkomsten vorm gaan geven, leiden volgens het instituut tot een herbezinning op de toekomstige kredietwaardigheid van de hele sector.