Klachten over lek bij justitie Maastricht

MAASTRICHT, 25 JULI. In kringen van Maastrichtse advocaten bestaat grote verontwaardiging over het vroegtijdig uitlekken van als vertrouwelijk bestempelde informatie.

Mr. P. Dahmen heeft zich er bij de president van de rechtbank over beklaagd dat een journalist van het dagblad De Limburger geruime tijd eerder dan hij op de hoogte was van een oproep voor Dahmen om als getuige in een bepaalde zaak gehoord te worden. Mr. J. Goumans, raadsman van de tijdelijk teruggetreden burgemeester van Gulpen, drs. Vossen, heeft een klacht ingediend bij de rechter-commissaris in Maastricht. Een bij de zaak van Dahmen betrokken journalist stond op de stoep bij burgemeester Vossen van Gulpen toen de politie daar om acht uur 's morgens een inval deed. Beide juristen, Dahmen en Goumans, houden het erop dat er een behoorlijk lek zit bij hetzij de FIOD (Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst) hetzij de opsporingsambtenaren van de Maastrichtse justitie.