Bonn akkoord met reserveschatting gas

DEN HAAG, 25 JULI. De Duitse overheid is akkoord gegaan met de zogenoemde reserveschatting van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en het Duitse bedrijf Brigitta Erdgas und Erdol (BEB). Die reserveschatting is de extra hoeveelheid gas die de Duitsers uit een gemeenschappelijk gasveld hebben gehaald. Het gaat om 20 miljard kubieke meter aardgas.

Minister Andriessen van economische zaken heeft dat gisteren geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

De NAM en BEB hebben beide rechten op aardgas in een zogeheten "common area', een gebied in Noordoost-Groningen (Eems-Dollard) waar de grens tussen Nederland en Duitsland niet duidelijk is en waaronder zich een uitloper van het grote Nederlandse aardgasveld bij Slochteren bevindt. Het gas wordt door de NAM via het vasteland van Groningen gewonnen en vervolgens geleverd aan Duitsland. De Duitsers hebben 20 miljard kubieke meter aardgas meer uit het veld gehaald dan waar ze volgens de verdeelsleutel recht op hadden. Dat betekent dat de NAM recht heeft op een financiële compensatie. De maatschappijen zijn het wel over de schatting eens, maar niet over de financiële vergoeding. Ze hebben hun geschil in april van dit jaar voorgelegd aan de International Chamber of Commerce (ICC) in Zürich, die uitkomst moet bieden over de vergoeding.

de Nederlandse regering wil het geld - naar schatting heeft zij recht op enkele miljarden guldens - gebruiken voor verbetering van de infrastructuur. Daarvoor wordt een zogenoemd Gasbatenfonds opgericht, dat wordt beheerd door de ministers van economische zaken en financiën. Behlave met "common area geld' moet het fonds worden gevod met de extra inkomsten uit de export van gas.

Op grond van het zogenoemde Eems-Dollard-verdrag moeten beide regeringen ook hun goedkeuring geven aan de reserveschatting. De Nederlandse regering deed dat vorig jaar al. De goedkeuring van de Duitse regering liet echter lange tijd op zich wachten, omdat de Duitse Geologische Dienst nog een onderdeel van de schatting onderzocht.