Andriessen zwicht voor Duitse eis; Akkoord overname Fokker door Dasa

DEN HAAG, 25 juli. Minister Andriessen van economische zaken, Fokker en Deutsche Aerospace (Dasa) hebben gisteren overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder Dasa Fokker kan overnemen. Dit heeft de bewindsman gisteravond meegedeeld.

Het enige obstakel dat het akkoord na de marathonvergadering van donderdagnacht nog in de weg stond, was de Duitse eis dat de overheid slechts drie jaar lang deelneemt in de holding die boven Fokker wordt geplaatst. De overheid wilde aanvankelijk acht jaar in de holding vertegenwoordigd blijven om voldoende greep op de toekomst van het Nederlandse bedrijf te houden. Nadat minister Andriessen instemde met de Duitse eis, was gisteravond de weg vrij voor een akkoord.

Het vetorecht van de overheid ten aanzien van strategische besluiten over Fokker die een verandering van het overnamecontract vergen, is nu van kracht voor een periode van drie jaar. Het recht hangt samen met de deelname van de staat in de holding boven Fokker. Pas na drie jaar zal de overheid haar belang in de vliegtuigbouwer tot nul reduceren.

De overheid wordt partij in het contract tussen Fokker en Dasa en krijgt een commissaris bij Fokker voor een periode van acht jaar. De definitie van Fokker als "leidende onderneming' in het segment van straalvliegtuigen tussen de 65 en 130 stoelen is “verbeterd en verduidelijkt”, aldus de minister.

Voordat de minister de beslissing openbaar maakte, voerde hij vier uur lang overleg met de vaste Kamercommissie van economische zaken. Meteen na afloop werd de Dasa-top in München per telex op de hoogte gebracht van het ministeriële besluit.

Een opgeluchte Fokker-topman E.J. Nederkoorn noemde de overname door Dasa gisteravond van groot belang voor zijn bedrijf. Alleen samen met Dasa maakt Fokker een kans de aansluiting op de Europese industrie niet te verliezen, aldus Nederkoorn. “De eerste mogelijkheid bij Airbus hebben we gemist. De tweede en laatste mogelijkheid was Dasa. Dasa wil een belangrijke rol vervullen in de lucht- en ruimtevaart. Dat willen wij ook, maar Nederland kan dat niet alleen”.

De vakbonden en de ondernemingsraad toonden zich tevreden met het bereikte resultaat. De bonden krijgen in een later stadium de gelegenheid een definitief oordeel uit te spreken over het contract tussen de overheid, Fokker en Dasa.

Leden van de vaste Kamercommissie, met wie minister Andriessen deze week tweemaal vergaderde, reageerden eveneens overwegend positief. Voorzitter Vos (PvdA) zei zich wel zorgen te maken over de korte periode waarin de overheid nu beschikt over het vetorecht.

In de komende twee weken worden de details van het akkoord verder ingevuld. Daarna zal Dasa in het kader van de zogenoemde "due dilligence' een gedetailleerd onderzoek verrichten naar de financiële staat waarin Fokker verkeert. In augustus moet dan de ondertekening van het akkoord volgen. Over de prijs die Dasa voor Fokker zal moeten betalen was gisteren volgens minister Andriessen nog geen besluit genomen.