Allied-Signal ziet winst 73 pct stijgen

De Amerikaanse industriële onderneming Allied-Signal heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een 73 procent hogere winst geboekt van 145 miljoen dollar tegen 89 miljoen dollar in dezelfde periode van het vorig jaar.

De forse winststijging schrijft het concern vooral toe aan verruimde winstmarges. Het concern is toeleverancier vooral aan de automobiel- en de vliegtuigindustrie met tal van onderdelen en produkten. De omzet van alle divisies tesamen bleef nagenoeg onveranderd op 3 miljard dollar. De winst over de eerste zes maanden liep op van 152 miljoen dollar tot 272 miljoen dollar en de omzet van 5,95 miljard dollar tot 6,1 miljard dollar.