VS zijn akkoord met tekst verdrag chemische wapens

GENÈVE, 24 JULI. De Verenigde Staten stemmen in met de tekst van het ontwerpverdrag dat niet alleen het gebruik, maar ook de produktie en het bezit van chemische wapens verbiedt.

“We zijn van oordeel dat we van onze kant wat zullen moeten inleveren om een breed gesteund akkoord mogelijk te maken”, aldus Stephan Ledogar”, leider van de Amerikaanse delegatie bij de besprekingen in Genève. De instemming van de Verenigde Staten met het verdrag wordt als een belangrijke mijlpaal gezien, aangezien de VS zich lang hebben verzet tegen maatregelen ter controle van een verbod, aangezien die een inbreuk zouden maken op de Amerikaanse nationale veiligheid. De besprekingen over een verbod op chemische wapens begonnen in 1968. Op 7 augustus moet het verdrag zijn goedgekeurd door de aan het overleg deelnamende landen, wil het nog dit jaar ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties kunnen worden voorgelegd. (Reuter)