Veiling van hulpgoederen Albanië beter dan schenking

Albanië wordt momenteel bedol- ven onder de hulpgoederen: op bepaalde routes komt men de ene vrachtwagen na de andere tegen. De meeste van deze goederen vinden via de zwarte markt hun weg naar de consument.

Dat is gunstiger dan men op het eerste gezicht geneigd is te veronderstellen, want verspreiding via de zwarte markt betekent dat distributie van de goederen op efficiënte wijze gebeurt. Het marktmechanisme zorgt ervoor dat niet grote partijen in opslagplaatsen van de overheid blijven rotten en dat de goederen niet terechtkomen bij consumenten voor wie zij niet van nut zijn: immers, wat men voor niets krijgt is altijd welkom.

Jammer is echter dat een volkomen onrechtvaardige verrijking plaatsvindt van degenen die de goederen verduisteren en met de opbrengst hun zakken vullen. Distributie van deze goederen via de zwarte markt voert echter tot een aanzienlijk grotere behoeftenbevrediging bij de consument dan indien de goederen zonder inschakeling van het marktmechanisme worden verspreid.

Beter nog is de goederen na aankomst in het desbetreffende land te veilen en de opbrengst te gebruiken om nieuwe goederen te kopen die eveneens via een veiling de markt bereiken. Op deze wijze kan een voortgaande goederenstroom via normale commerciële kanalen op gang worden gebracht.

De Nederlandse overheid verleent in Albanië op vrij grote schaal hulp in de medische sector. Evenals in de andere Oosteuropese landen functioneerde deze sector in Albanië buitengewoon slecht. Het is ironisch dat nu voor de distributie van de hulpgoederen van deze zelfde overheidsdiensten gebruik wordt gemaakt. Dit zou uitsluitend zin hebben, indien het de bedoeling is het failliete en struiptrekkende systeem van staatsgezondheidszorg zoveel mogelijk te continueren.

Hier wordt een prachtige kans gemist, de gezondheidszorg in Albanië te privatiseren. Indien de desbetreffende hulpgoederen worden geveild en toegewezen aan de hoogste bieder, dan kan een particuliere gezondheidszorg op gang gebracht worden, waarbij de Albanese patiënt veel meer gebaat is.

Gegeven de hoeveelheid medische apparatuur die beschikbaar is, zou distributie van deze apparatuur via particuliere kanalen, zorgen voor een allocatie, die tot een hogere bezettingsgraad en een intensievere aanwending van de apparatuur kan leiden. Bovendien kunnen, zoals hierboven reeds betoogd, de veilingopbrengsten worden gebruikt voor het aankopen van weer nieuwe medische goederen, zodat een continue stroom van medische benodigdheden op gang komt.

Met het implementeren van een distributiemethode zoals hierboven beschreven, bewijzen wij het ontvangende land oneindig veel grotere diensten.

Een groot bijkomend voordeel is dat de hulpverleners zelf meer resultaat van hun arbeid zien, hetgeen voorkomt, dat een aanvankelijk gevoel van enthousiasme niet meer - zoals nu vaak het geval is - bij de individuele hulpverlener wordt gevolgd door een gevoel van ontgoocheling.

De aanblik van een efficiënt functionerende particuliere gezondheidszorg werkt nu eenmaal animerender dan het tafereel van een indolent, inefficiënt en incompetent overheidsapparaat, dat voor eenvoudige beslissingen, die een particulier ondernemer in enkele minuten zou kunnen nemen, vaak weken of maanden nodig heeft, terwijl de kwaliteit van de beslissingen meestal bedroevend is.

    • Hugo van Reijen