Vaticaan: discriminatie homoseksuelen mag

ROME, 24 JULI. Discriminatie van "praktizerende' homoseksuelen is volgens het Vaticaan gerechtvaardigd omdat “homoseksuele oriëntie een objectieve stoornis is.” In een document voor de bisschoppen schrijft de Congregatie voor de Geloofsleer, de vroegere Inquisitie, dat het in een aantal gevallen “geen onrechtvaardige discriminatie is rekening te houden met de seksuele neigingen”.

Als voorbeelden worden genoemd de adoptie van of voogdij over kinderen, het aannemen van leraren of atletiektrainers en de dienstplicht. Elders in het vier pagina's tellende document wordt gesuggereerd dat homoseksuelen ook bij de toewijzing van woningen zouden mogen worden gediscrimineerd.

Het document is bedoeld als leidraad voor bisschoppen die hun standpunt moeten bepalen over wetgeving tegen discriminatie van homoseksuelen, iets wat sterk in de Verenigde Staten speelt. Het had geheim moeten blijven, maar het Vaticaan heeft gisteren de tekst ervan gepubliceerd nadat delen ervan waren verschenen in de Amerikaanse media.

“Seksuele neigingen vormen geen eigenschap die vergelijkbaar is met ras, etnische achtergrond, etc.” wanneer het over discriminatie gaat, omdat homoseksualiteit “een objectieve stoornis” is, aldus het document. De congregatie verwijst in dit verband naar de beperkingen van rechten van geesteszieken of mensen met besmettelijke ziektes.

Het document maakt onderscheid tussen “praktizerende” homoseksuelen en “mensen die een kuis leven leiden en hun seksuele neiging niet publiek maken.” In het laatste geval “komt het probleem van de discriminatie in termen van werk, onderdak gewoonlijk niet voor”.

Duidelijk blijkt de angst dat het traditionele gezin in het gedrang komt. “Het gevaar bestaat dat een wetgeving die van homoseksualiteit een basis maakt voor rechten, een persoon met homoseksuele neigingen aanmoedigt zijn homoseksualiteit te verklaren, of zelfs een partner te zoeken met het oogmerk te profiteren van de mogelijkheden van de wet.”

    • Marc Leijendekker