Ultimatum tegen Irak onderzocht door geallieerden

NEW YORK, 24 JULI. De geallieerde coalitie van Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannie bekijkt de mogelijkheden voor een ultimatum aan Irak. De VN-inspecteurs die in het centrum van de huidige crisis staan, hebben zich vandaag uit Bagdad naar Bahrein teruggetrokken.

De laatste onderhandelingsronde van VN-gezant Rolf Ekeus en de Iraakse VN-ambassadeur Amir al-Anbari is gisteravond op niets uitgelopen. Ekeus hoopte met zijn laatste compromisvoorstel Irak alsnog te kunnen bewegen kleinere VN-subcommissies het ministerie van landbouw in Bagdad te laten inspecteren op wapens of gegevens over bewapening. De inspecteurs hebben 18 dagen voor de deur van het ministerie gestaan, voor ze zich woensdag in hun hotel terugtrokken in een toenemend grimmige sfeer.

Op 6 juli heeft de Veiligheidsraad de houding van Irak tegenover VN-inspecteurs veroordeeld. Het verwijs niet toelaten van de VN-inspecteurs in het ministerie werd een “onacceptabele schending” van het staakt-het-vuren in de oorlog in het Golfgebied genoemd. Het staakt-het-vuren is onderdeel van resolutie 687, die Irak na de Golfoorlog heeft ondertekend.

De VS, Groot-Brittannie en Frankrijk hebben alle Irak gewaarschuwd voor de gevolgen als het in zijn houding volhardt, maar de Veiligheidsraad stelt zich op dit moment terughoudend op. De geallieerden zijn echter van mening dat door resolutie 678 en de bevestiging daarvan in resolutie 687 niets een militaire actie tegen Irak meer in de weg staat.

Veelal wordt daarbij gedacht aan een luchtaanval op een nog nader vast te stellen doel. Dat zou het gebouw van het ministerie van landbouw kunnen zijn maar ook een centraal verbindingspunt in het elektriciteitsnetwerk van Irak. Overigens heeft de Turkse premier Demirel vandaag het gebruik van Turkse luchtmachtbases voor zo'n aanval uitgesloten.

Pag 4: VS trekken verloven in

De Democratische presidentskandidaat Bill Clinton vindt dat de Iraakse president Saddam Hussein gedwongen moet worden de VN-resolutie uit te voeren. “Als de Verenigde Naties besluiten geweld te gebruiken, steun ik Amerikaanse deelname in een dergelijke actie”, zei Clinton gisteren. De uitspraken van Clinton passen bij de compromisloze houding jegens Irak van Clintons vice-presidentskandidaat Al Gore in het verleden. Bij een beslissing over de Golfoorlog was senator Gore een uitgesproken voorstander van deelneming.

De VS hebben alle verloven ingetrokken van de bemanning van het vliegdekschip Saratoga, dat gestationeerd is in de Middellandse Zee. Een voorgenomen bezoek van de Saratoga aan het Griekse Rhodos is geannuleerd. Ook de Independence, die zich in de Golf bevindt, is in staat van paraatheid. De Amerikaanse regering heeft echter een tegenstrijdige verklaring gegeven voor deze maatregelen: de woordvoerder van het ministerie van defensie maakte bekend dat de beslissing “voornamelijk was gefundeerd op de situatie in Joegoslavië”, terwijl het Witte Huis even later meedeelde dat zij “een boodschap” was aan het adres van de Iraakse president Saddam Hussein. Tot zover onze correspondent.

De Iraakse vice-premier Tareq Aziz heeft verklaard dat Irak niet zal zwichten voor dreigementen of geweld. “Wat de Veiligheidsraad ook doet, de houding van Irak zal niet veranderen”, aldus Tareq Aziz gisteren op een persconferentie in Bagdad. “Irak zal geen concessies doen ten koste van zijn soevereiniteit, zal geen belediging dulden, zal niet toelaten dat de inspectieteams zijn nationale veiligheid bedreigen en zal niemand anders die te maken heeft met de VN zich in zijn interne aangelegenheden laten mengen.” (Reuter, AFP)

    • Lucas Ligtenberg