Rode Kruis klaar voor opvang ontheemden uit voormalig Joegoslavië

DEN HAAG, 24 JULI. De afdelingen van het Rode Kruis in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Groningen en Drenthe staan in de startblokken om de opvang van ontheemde Joegoslaven in drie kazernes zo goed mogelijk te doen verlopen.

De kazernes moeten volgende week zaterdag voor de opvang gereed zijn. Dan moet ook duidelijk zijn over hoeveel vrijwilligers het Rode Kruis tot 1 januari volgend jaar kan beschikken. Wanneer op die datum de situatie in het voormalige Joegoslavië nog niet is verbeterd, beraadt het kabinet zich opnieuw over de opvang.

Woensdagavond kwamen in Assen, Maasbracht en Tilburg ruim driehonderd leden van het Rode Kruis bijeen tijdens een informatiebijeenkomst. De kringsecretaris van het Rode Kruis in Noord-Brabant, F.W. Nelen, sprak van een “overweldigende opkomst”. Noord-Brabant heeft ongeveer 40 Rode Kruis afdelingen. In de Willem I kazerne in Den Bosch kunnen 600 ontheemden worden ondergebracht. Hij schat dat dagelijks 40 vrijwilligers nodig zijn voor de opvang en de begeleiding. “We gaan uit van 1 vrijwilliger op 15 à 20 ontheemden. Mensen hoeven niet per se lid te zijn van het Rode Kruis om zich als vrijwilliger op te geven. Er is ook nogal wat belangstelling van buiten.”

De Ernst Kasimir kazerne in Roermond kan 400 ontheemden uit het voormalige Joegoslavië herbergen. Maandag wordt een begin gemaakt met de schoonmaak van de kazerne. Limburg telt 30 afdelingen van het Rode Kruis. Het benodigde aantal vrijwilligers wordt door kringsecretaris H.J. Wijermars geschat op vier- à vijfhonderd.

Maximaal 800 ontheemden kunnen worden ondergebracht in de Adolf van Nassau kazerne in Zuidlaren. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat, mocht de vluchtelingenstroom zich verder westwaarts bewegen, daar zeshonderd worden geplaatst. In de 69 Rode Kruis afdelingen in Groningen en Drenthe is men druk bezig met het werven van vrijwilligers.

“We staan in de startblokken, maar niemand kan voorzien of de stroom richting West-Europa zal aanzwellen. Volgens de laatste berichten uit Genève zijn 2,5 miljoen mensen onderweg van wie het grootste deel wordt opgevangen in Kroatië en omringende landen als Oostenrijk en Hongarije”, zegt de Noordbrabantse kringsecretaris Nelen. “Op een bepaald moment is de opvangcapaciteit in die landen overbenut en zoeken mensen hun heil elders, komen ze verder westwaarts en dus ook hier”.

Volgens het ministerie van justitie bevinden zich op dit moment 10.000 ontheemden uit het voormalige Joegoslavië in Nederland.

Deze week is de eerste van vijf vrachtwagens met hulpgoederen van het Rode Kruis naar Bosnië vertrokken. De lading omvat medicijnen ter waarde van 1,1 miljoen gulden en 1.850 voedselpaketten die bestemd zijn voor de oorlogsslachtoffers. Het ministerie van buitenlandse zaken heeft de zending voor het grootste deel gefinancierd. Het was de bedoeling dat de hulpgoederen naar Sarajewo zouden worden getransporteerd, maar omdat deze stad nog onbereikbaar blijft is besloten de bestemming te wijzigen.