Regels voor ontijzeling verscherpt

NEW YORK, 24 JULI. De Federal Aviation Administration (FAA) heeft nieuwe richtlijnen voorgesteld om ongelukken door ijsvorming op vliegtuigen te voorkomen.

De richtlijnen betreffen de typen vloeistofgebruik, lengte van wachttijden tussen ontijzen en opstijgen en de controle door grond- en vliegtuigpersoneel. De nieuwe regels, gebaseerd op de huidige voorstellen, zullen gelden voor alle grote passagiers- en vrachtvliegtuigen en moeten op 15 oktober in de VS van kracht worden.

Directe aanleiding voor de maatregelen is het ongeluk met de Fokker F-28 van USAir op het vliegtuig LaGuardia in New York op 22 maart van dit jaar, waarbij 27 mensen het leven verloren.

De officiële oorzaak van het ongeluk is nog niet vastgesteld maar uit een hoorzitting die vorige maand plaatshad is duidelijk geworden dat alle reglementaire procedures zijn gevolgd. Het toestel heeft echter tussen ontijzing en opstijgen 35 minuten moeten wachten. De controle die de piloten volgens voorschrift vanuit de cockpit uitvoerden, was kennelijk niet toereikend.

In de nieuwe richtlijnen wordt gebruik van ontijzingsvoorstel Type II aanbevolen maar nog niet direct verplicht gesteld. Tot nu toe is altijd Type I gebruikt dat sneller aan te brengen is maar minder lang werkzaam is. Op de meeste Europese vliegvelden wordt al Type II gebruikt.

Verder wordt gestreefd naar verkorting van de wachttijden voor opstijgen. De piloten moeten volgens de FAA te horen krijgen wanneer ze kunnen vertrekken om de ontijzing daaraan aan te passen. Daarbij moet meer overleg komen tussen al het betrokken personeel.