Prévert

In zijn bespreking in het CS van 17 juli van het Album Jacques Prévert heeft Henk van Gelder het over de huwelijksacte van Yves Montand en Simone Signoret die door Prévert als getuige is ondertekend.

De familienaam van Montand is echter niet Levi, maar Livi. Een vergissing die wel vaker is gemaakt, zoals blijkt uit de biografie van Hervé Hamon en Patrick Rotman, waarin dit onderwerp bij verschillende gelegenheden aan de orde komt.

    • J. Bauer