Onderwijsminister Suriname mag van parlement blijven

PARAMARIBO, 24 JULI. Het Surinaamse parlement heeft vannacht in een marathonsessie van meer dan zeventien uur het vertrouwen uitgesproken in minister van onderwijs C. Pigot.

De positie van de minister stond ter discussie naar aanleiding van een grootschalige fraude met eindexamens in het voortgezet onderwijs.

Een medewerker van de drukkerij Dubois, waar de examens werden gedrukt is door de politie aangehouden omdat hij de opgaven zou hebben gestolen en doorverkocht. Bijna 10.000 scholieren moeten het MULO-examen overmaken. Zij betaalden 150 tot 1.500 gulden Surinaams voor de examens. In de loop van het onderzoek heeft de politie zeventien scholieren opgebracht voor verhoor, onder wie een zoon van de minister van openbare werken.

De positie van minister Pigot kwam in het geding doordat hij de opdracht om de examens te vervaardigen aan de betrokken drukkerij had gegund, ook al hadden andere drukkerijen goedkoper op de opdracht ingeschreven. De gekozen drukker is een vriend van Pigot.

Het parlement nam genoegen met de uitleg van Pigot dat alles door de bevoegde instanties op het ministerie is afgehandeld. Juist wegens zijn persoonlijke verhouding met Dubois heeft hij zich niet bemoeid met de inschrijving. De opdracht is volgens Pigot niet aan de goedkoopste drukker gegund omdat de aanbestedingscommissie vond dat deze, bij gebrek aan een kluis, de veiligheid niet kon garanderen en omdat in het verleden geen goede ervaringen met hem zijn opgedaan.

Ook minister T. Gopardhan van handel en industrie - die de drukker buiten de regels om 72.900 dollar aan deviezen liet toekennen - mag aanblijven. Pigot zegt wel bij de raad van ministers gepleit te hebben om de drukker deviezen toe te wijzen, zoals hij dat doet ook voor bushouders die schoolkinderen rijden, maar geen exact bedrag te hebben gevraagd. Als blijkt dat de drukker te veel papier heeft besteld, zal dit aan het ministerie moeten worden overgedragen.

De regeringsfractie van het Nieuw Front, die een meerderheid heeft in het parlement, sprak in een motie tevredenheid uit over het beleid van de regering. De hele marathon werd door de televisie direct uitgezonden.