Meesterklas op losse schroeven door acties

AMSTERDAM, 24 JULI. De Internationale Dirigenten Meesterklas, die van 11 tot en met 29 augustus in Hilversum wordt gehouden, gaat niet door als de Kunstenbond FNV weigert te garanderen dat het evenement wordt gevrijwaard van acties.

Dat zei de raadsman van de NOS, mr. R. Duk, gisteren voor de rechtbank in Amsterdam in een kort geding dat de NOS tegen de Kunstenbond FNV had aangespannen. De NOS wil via het kort geding voorkomen dat musici van het Radio Symfonie Orkest de meesterklas verstoren met acties tegen het advies van het NOS-bestuur aan minister d'Ancona (WVC) om 10 miljoen gulden te bezuinigen op de omroeporkesten.

De advocaat van de Kunstenbond FNV, mr. W. Kroft, stelde dat de bond niet kan zeggen of de meesterklas door acties zal worden gedupeerd, omdat de meeste orkestleden nu nog met vakantie zijn. Pas op 17 augustus komt het actiecomité, dat bestaat uit vakbondsbestuurders en leden van de orkesten, bijeen om zich te beraden over te nemen stappen. Het is dan aan de leden van de Kunstenbond om te beslissen of, en zo ja, wat voor acties er gevoerd zullen worden.

De musici voeren vanaf half juni publieksvriendelijke acties, die onder meer bestaan uit het ophangen van spandoeken tijdens concerten en het uitdelen van pamfletten. Korte werkonderbrekingen hebben uitsluitend plaats gehad aan het begin van een programma of uitzending, waardoor de actie weinig last bezorgde aan het publiek of de omroep. De acties hebben tot nog toe geen succes gehad.

Tijdens de behandeling van het kort geding waren zowel de NOS als de Kunstenbond FNV van mening dat het om een politieke actie gaat, die uiteindelijk is gericht op de beïnvloeding van het besluit van minister d'Ancona van WVC. Aan het eind van het jaar moet de minister op basis van onder meer adviezen van de Mediaraad en de Raad voor de Kunst een besluit nemen over de voorgestelde bezuinigingen op de omroepen. De vraag van rechtbankpresident mr. B.J. Asscher, of er dan niet nog drie maanden zijn voor collectieve acties, bestreed mr. Kroft niet. Uitspraak maandagmiddag 27 juli.