Kort geding tegen arts aidskliniek

AMSTERDAM, 24 JULI. De geschorste voorzitter van de stichting Fight For Life, W. Kamp, heeft een kort geding aangespannen tegen H. Laane, mede-oprichter en arts in de aidskliniek van de stichting.

Laane wordt beschuldigd van oplichting, meineed en smaad. In november 1991 werd Kamp op non-actief gesteld door de Amsterdamse rechter. Kamp stapt nu opnieuw naar de rechter omdat uit het getuigenverhoor van Laane zou blijken dat hij onder valse voorwendselen het bestuurslid F. Michiels van Kessenich ertoe heeft bewogen zijn bestuursvolmacht voor Kamp in te trekken. Michiels van Kessenich had eerder zijn bestuurstaken aan Kamp overgedragen, omdat hij ernstig was verzwakt door de gevolgen van aids. Hij overleed in december van het vorig jaar. Zonder deze volmacht nam Kamp ongeldige besluiten, omdat het derde bestuurslid, J. van Dorp, tegen Kamp was. De rechter stelde Kamp hierna op non-actief.