Het door de Nederlandse overheid aan bedrijven ...

Het door de Nederlandse overheid aan bedrijven opgelegde tolerantiegedrag jegens allochtonen kan niet anders dan een averechtse werking hebben.

Farida Kadir, Rijksuniversiteit Utrecht

De overeenkomst tussen literatuur en wetenschap is niet het beschrijven van feiten maar het creëren van een fictie achter die feiten.

K. Poelstra, Rijksuniveristeit van Groningen

De door artsen voorgeschreven homeopathische en anthroposofische geneesmiddelen zijn goedkoper dan de allopathische. Het advies van de commissie Dunning eerstgenoemde medicijnen niet meer voor vergoeding in aanmerking te laten komen, is, gezien de stijgende kosten van de gezondheidszorg, bevreemdend.

Wout van der Spek, Universiteit van Amsterdam

Jaynes (1976) stelt dat de mens tot voor 3000 jaar beslissingen namen op basis van hallucinaties en ingevingen van buitenaf en dat de vermindering hiervan gebaseerd is op veranderingen in de hersenstructuur. Een alternatieve verklaring voor deze vermindering wordt gevormd door veranderingen in levensomstandigheden: namelijk dat meer jonge kinderen beter beschermd werden tegen levensbedreigende ervaringen.

Bernardine J. Ensink, Universiteit van Amsterdam