Gulpen verdeeld na "overval' op burgemeester; In de wandelgangen klinkt kritiek op ambities van Vossen

GULPEN, 24 JULI. Het gemeentehuis van het Zuidlimburgse Gulpen is gevestigd in een voormalig klooster en de raad vergadert in de kapel. Devoot luisteren de plaatselijke politici naar de verklaring van loco-burgemeester J. l'Ortye dat de burgemeester verlof heeft gevraagd gedurende het gerechtelijk vooronderzoek.

Dat onderzoek is op gang gebracht omdat Justitie vermoedt dat de 55-jarige burgemeester W. Vossen steekpenningen heeft aangenomen en met belastingaangiften heeft gefraudeerd. Na de aankondiging gaan de raadsleden, zonder verder een woord aan de kwestie te besteden, over tot het afhandelen van de twintig agendapunten. Er wordt snel gewerkt, want buiten hoort men al de klanken van de Braziliaanse avond, die de toeristen en de Gulpenaren gedurende de zomer moet vermaken.

Daar wordt veel gepraat over de burgemeester, want de huiszoekingen van afgelopen dinsdag zijn nog altijd het gesprek van de dag. Sommige dorpelingen heffen de handen bezwerend in de lucht en zeggen: “Het moet eerst nog maar eens worden bewezen.”

Andere Gulpenaren menen echter dat Justitie, zoals ook officier van justitie mr. J. Nabben in Maastricht verklaart, niet over één nacht ijs is gegaan alvorens men in Gulpen en drie andere plaatsen in Zuid-Limburg tot huiszoekingen overging. “Waar rook is, is vuur.”

Officieel houdt zelfs de oppositie in de raad, de lijst-Franssen, de mond stijf dicht. In een verklaring heette het gisteren slechts dat de affaire de naam van Gulpen geen goed doet. Maar in de wandelgangen klinkt kritiek op de burgemeester. “Alles wat echt Gulpens is, breekt hij af om deze plaats op te stoten in de vaart der volkeren. Wie zich er tegen verzet, heeft volgens hem een plank voor z'n kop”, zegt een zich tot de oppositie bekennende Gulpenaar.

Om "de eenzijdige sociale structuur' te doorbreken, wordt op initiatief van Vossen een villawijk gebouwd. In een voorgaande raadsvergadering was er nog gesproken over een manier om de instroom van vreemdelingen te reguleren. De meerderheid van de bevolking van de kern-Gulpen (de gemeente bestaat uit meer dorpen, die voor de herindeling van 1982 zelfstandig waren) stemde uit protest tegen de aantasting van het Gulpener eigene bij de raadsverkiezingen van 1990 op de oppositie, die van drie op zes zetels kwam. De coalitie van CDA, PvdA en de lijst- De Liège heeft er zeven.

Gulpen is een vriendelijk gemeente. In een tuin staat een kruis met het opschrift "Geloofd zij Jezus Christus.' Een reusachtige stenen kikker spuwt water, dat langs een fraai bloemenperk naar het riviertje de Gulp stroomt. Vlakbij de provinciale weg Maastricht-Vaals liggen ook de twee nieuwste toeristische attracties, Primosa en Mosaqua, die in verband zijn gebracht met de vermeende onoirbare praktijken van Vossen. Primosa is een educatief centrum, dat de historie van het Mergelland toont; Mosaqua is een tropisch zwemparadijs.

De aannemers van deze projecten voerden ook andere opdrachten in de gemeente uit, zoals de bouw van een nieuw winkelcentrum en de woning van de burgemeester, of waren betrokken bij grondverkoop aan diens dochter, waar ook een luchtje aan zou zitten. Steeds wordt dezelfde aannemer, Jongen uit Landgraaf, in verband met deze zaken genoemd, maar die ontkent dat hij iets heeft gedaan wat het daglicht niet zou kunnen verdragen. Hoewel Gulpen zegt verrast te zijn over de huiszoekingen van afgelopen dinsdag, was bij ten minste één collega van Vossen, de burgemeester van Landgraaf, vorige week al bekend dat er iets op til was. Hem was namelijk verzocht om politiebijstand in de ophanden zijnde huiszoeking bij aannemer Jongen, die via het aan hem gelieerde bedrijf Van Kan-Jongen betrokken is bij de bouw van het winkelcentrum.

De voor de burgemeester gereserveerde parkeerplaats voor het gemeentehuis is nu akelig leeg. Voorlopig zal hij niet meer op zijn werk verschijnen, want, zo zei hij gisteravond in een verklaring, “de publicitaire druk op mij en mijn gezin maakt het mij onmogelijk mijn functie naar behoren uit te oefenen”. Verder verzoekt hij de media hem niet meer om commentaar te vragen over “de buiten mijn verantwoordelijkheid ontstane situatie”.

Kabinetschef F. van Wanroij kan er in zijn kantoor nog altijd niet over uit hoe de rechter-commissaris in gezelschap van ambtenaren van de rijksrecherche en van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) dinsdagmorgen de "overval' pleegden die, hoe men het ook wendt of keert, “de burgemeester behoorlijk heeft beschadigd. En dat terwijl de echte criminelen ongemoeid worden gelaten”.

Van Wanroij: “Ik zag hem binnenkomen met een aantal heren en dacht dat hij een werkbespreking had. Maar al vlug werd me duidelijk dat er meer aan de knikker was, want de burgemeester, die al enige tijd niet meer rookt, riep naar de bode om lucifers. Tegen mij zei hij: er is iets ergs aan de hand. Ze zeiden dat ze alle bouwvergunningen van de laatste tien jaar wilden hebben en alle notulen van de raadsvergaderingen uit die periode. Toen heb ik geantwoord dat ze dan wel een vrachtwagen konden bestellen.”

“Ik heb ze alle op de vorderingslijst voorkomende stukken gegeven die in mijn kamer lagen, maar ze keken niet eens of het ook wel de juiste waren. Toen ik koffie wilde halen, kwam een van de heren zo vlak achter me aan, dat ik tegen hem opbotste toen ik me omdraaide. Ja, zei hij, we moeten overal op verdacht zijn, want men wil in dit soort gevallen nog wel eens gauw telefoontjes plegen om bepaalde stukken te laten verdwijnen.”

    • Max Paumen