Geld voor opgraving Friese nederzetting

LEEUWARDEN, 24 JULI. De opgravingen van een zevende eeuwse nederzetting in het Friese Wijnaldum kunnen volgens plan doorgaan.

De provincie Friesland is bereid het tekort van een ton op de begroting van de Stichting Archeologisch Terponderzoek van drie ton bij te passen, op voorwaarde dat de Stichting al het mogelijke doet om geldschieters te vinden voor de jaren 1993 en 1994. Eerder deze week werd bekend dat de werkzaamheden volgende week moesten worden stopgezet wegens geldgebrek. Een sponsoractie onder bedrijven en particulieren heeft inmiddels 10.000 gulden opgeleverd. Archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam werken met 40 vrijwilligers aan de eerste grootscheepse opgraving in Friesland. Door de vondst van delen van een mantelspeld en gouden munten en de ontdekking van grondsporen levert het onderzoek belangwekkend materiaal op over terpbewoning in de Middeleeuwen.