Extra werkgelegenheid: vooral deeltijdbanen

De werkgelegenheid is in het eerste kwartaal van dit jaar voor mannen niet meer gegroeid.

Voor vrouwen kwamen er 87.000 banen bij. Die groei bestaat vooral uit deeltijdbanen. Het CBS berekende ook dat het bruto binnenlands produkt over het eerste kwartaal is tegengevallen.