Burgemeester Gulpen met verlof tijdens onderzoek

GULPEN, 24 JULI. Burgemeester W. Vossen van de Limburgse gemeente Gulpen heeft verlof gekregen zolang het gerechtelijk onderzoek duurt naar zijn vermeende belastingfraude en het aannemen van steekpenningen. De burgemeester heeft daar zelf om verzocht. In een verklaring zegt Vossen dat de publicitaire druk op hem en zijn gezin het hem onmogelijk maakt zijn functie naar behoren uit te voeren. Commissaris der koningin E. Mastenbroek is op zoek naar een waarnemer voor Vossen, omdat het onderzoek lange tijd in beslag kan nemen.

In de verklaring zegt Vossen dat hij Mastenbroek heeft verzocht om op korte termijn een gesprek aan te vragen bij minister Dales (binnenlandse zaken) om zijn visie te geven op de recente gebeurtenissen en op wat hij noemt “de verdachtmakingen in de pers”.

Verder zegt de burgemeester dat hij intussen kennis heeft genomen van het proces-verbaal dat de rijksrecherche en de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), die dinsdag onder meer uit zijn huis en het gemeentehuis stukken meenamen, gebruiken voor het gerechtelijk vooronderzoek. “Deze kennisneming”, aldus Vossen, “heeft me gesterkt in mijn overtuiging dat ik de verdachtmakingen zonder moeite kan weerleggen en dat zal worden vastgesteld dat ik onschuldig ben.”

De verklaring werd gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering uitgedeeld. De gemeenteraad, die door loco-burgemeester J. l'Ortye werd voorgezeten, ging verder niet op de kwestie in. l'Ortye zei dat hij zo lang het justitieel onderzoek loopt, geen mededelingen kan doen.

Mastenbroek deed gisteravond een beroep op alle betrokkenen “de uiterste zorgvuldigheid te betrachten ter bescherming van alle belangen, met inbegrip van die van het openbaar bestuur”.