Bratislava en Praag eens over procedure scheiding natie

PRAAG, 24 JULI. De Tsjechische premier, Václav Klaus, en zijn Slowaakse collega, Vladimir Meciar, zijn gisteren overeengekomen het land op een nette manier uiteen te laten vallen.

Op een gezamenlijke persconferentie in de Slowaakse hoofdstad Bratislava verklaarden zij erop te zullen aansturen dat het federale parlement op 30 september van dit jaar een wetsvoorstel aanvaardt dat de federatie opheft. Klaus en Meciar stellen de vorming voor van een douane-unie en een vrijhandelszone tussen de twee republieken met vrij verkeer van arbeid en kapitaal. De twee staten zullen in de kleinere landen door gezamenlijke ambassades vertegenwoordigd worden. Een onopgelost probleem is de kwestie of Slowakije enerzijds en Bohemen en Moravië anderzijds één munteenheid zullen houden. Daarover moet nog worden doorgepraat, aldus de Tsjechische premier Klaus. Ook moeten de twee premiers zich nog buigen over de gevolgen van de scheiding voor de internationale verdragen die het ongedeelde Tsjechoslowakije heeft gesloten. (Reuter)