Andriessen bepaalt overname Fokker

DEN HAAG, 24 JULI. De Duitse vliegtuigfabrikant Dasa heeft de Nederlandse overheid in de onderhandelingen over de overname van Fokker, die vanmorgen werden afgebroken, voor het blok gesteld. Nederland moet akkoord gaan met een kortstondig vetorecht bij ingrijpende beslissingen over de toekomst van Fokker. Zo niet, dan gaat de overname niet door.

Minister Andriessen van Economische Zaken heeft het definitieve bod van Dasa vanmiddag voorgelegd aan de vaste Kamercommissie voor economische zaken. De bewindsman zal daarna met een eenvoudig "ja' of "nee' op het Dasa-voorstel antwoorden. Bij het ter perse gaan van deze krant zei de voorzitter van de Kamercommissie, de PvdA-er H. Vos, “de overheid moet een belangrijke vinger in de pap houden bij Fokker en ik hecht bijzonder zwaar aan het vetorecht.” Zekerheid of de PvdA het onderhandelingsresultaat verwerpt kon Vos niet geven. “Dat hangt af van de overige afspraken die zijn gemaakt. Maar nogmaals: voor belangrijke strategische beslissingen voor de komende drie tot acht jaar is een vetorecht voor de Nederlandse overheid van groot belang.”

Vanochtend om 7.00 uur werden besprekingen tussen Economische Zaken, Dasa en Fokker na een marathonzitting van 20 uur afgebroken. “Wij zijn tot het uiterste gegaan,” vatte de bewindsman de nachtelijke zitting kort samen, “maar in het zicht van de haven kunnen we niet binnenvaren.”

Volgens Andriessen is het concept-contract dat de overname moet regelen op belangrijke punten drastisch verbeterd. Dasa ging evenwel niet akkoord met de Nederlandse eis een vetorecht over ingrijpende beslissingen te laten voortduren totdat de bouw van een nieuwe generatie vliegtuigen door Fokker is gegarandeerd. Dasa wil de duur van het vetorecht beperken tot het moment dat de overheid haar belang in Fokker tot nul reduceert. Volgens plan is dat over drie jaar.

Volgens Fokker-topman E.J. Nederkoorn is de overname “vrijwel rond”. Hij rekent op het ja-woord van de minister en onderstreepte dat Fokker en Dasa de onderhandelingen niet zullen hervatten als Andriessen het voorlopige akkoord afkeurt.

De minister zei vanochtend dat Fokker een zelfstandig werkende onderneming blijft met een eigen winstverantwoordelijkheid. De definitie van het industrieel leiderschap van de Nederlandse vliegtuigfabriek in het segment van straalvliegtuigen met tussen de 65 en 130 stoelen is in het contract “verbeterd en verduidelijkt”. De eindassemblage van de bestaande vliegtuiglijnen blijft in Nederland, en 49 procent van de toegevoegde waarde van de toestellen komt voor rekening van Fokker. Van de nog te ontwikkelen toestellen, zoals de F-130, vindt de eindassemblage ook in Nederland plaats, “tenzij de produktie bij Fokker zeer onvoordelig zou zijn”.

De Fokker-directie kreeg aan het begin van de middag de steun van althans een deel van de vakbeweging. Bestuurder Wim Nattekaas van de Industrie- en Voedingsbond CNV dat hij “positief tegenover de komende veranderingen bij Fokker” staat. De Industriebond FNV, die eveneens door de Fokker-directie werd ingelicht, weigerde commentaar.