Weinig schot in overleg tussen Ohra en SNS

ROTTERDAM, 23 JULI. De onderhandelingen tussen verzekeringsmaatschappij Ohra en de coöperatieve spaarbank SNS zitten in het slop. De partijen blijken nauwelijks tijd voor elkaar te hebben, waardoor het eind 1990 aangekondigde “streven naar een vorm van samenwerking” vertraging heeft opgelopen. Dit heeft Ohra-bestuursvoorzitter B.J.J. Huesmann desgevraagd bevestigd.

Nog in maart dit jaar waren er optimitische geluiden te horen vanuit de kantoren van Ohra en SNS. Toen verklaarde Huesmann dat er “binnen twee maanden een akkoord” zou worden afgesloten en dat “alleen de ledenraad nog geraadpleegd moest worden”. Zijn uitspraak is, zo blijkt nu, voorbarig geweest. “We zijn nog geen stap verder”, aldus Huesmann, “Er wordt nog steeds overlegd tussen SNS en Ohra”. Een woordvoerder van de SNS vindt de onderhandelingen “inderdaad lang duren”. Een precieze reden voor de vertraging wilde hij niet noemen.

Huesmann voegt daaraan toe dat de samenwerking niet in de ijskast is verdwenen. Een reden voor de vertraging wil hij niet geven, maar hij laat doorschemeren dat SNS en Ohra momenteel belangrijkere dingen te doen hebben. “We hebben met veel dingen te maken. Je moet je prioriteiten stellen”.

SNS en Ohra verklaarden in november 1990 te streven naar een vorm van samenwerking. De bank SNS en verzekeraar Ohra zouden gebruik maken van elkaars diensten. Door de samenwerking zou er er een bankverzekeraar ontstaan.

Na de aankondiging in 1990 hebben echter zowel Ohra als SNS het erg druk gekregen met het zoeken naar andere partners. De spaarbank heeft ondertussen enkele kleinere collega-spaarbanken opgeslokt en voert sinds begin deze maand gesprekken met de Centrale Volksbank (CVB). Ohra is op zijn beurt fusiegesprekken begonnen met verschillende ziekenfondsen en heeft zijn Ohra-bank (de vroegere verliesgevende London Amsterdam Merchant Bank) nieuw leven ingeblazen.