Uranium uit Russische wapens in VS bewerkt

ROTTERDAM, 23 JULI. Twee Amerikaanse bedrijven, Nuclear Fuel Services Inc. in Erwin (Tennessee) en Allied-Signal Inc. in Morristown (New Jersey) hebben zich in gesprekken met Russische autoriteiten bereid verklaard hoogverrijkt uranium van kernwapens die zijn ontmanteld om te zetten in laagverrijkt uranium dat als brandstof voor kerncentrales kan worden gebruikt.

Daarmee kunnen grote hoeveelheden splijtstof die in principe gevaren kunnen opleveren, een vreedzame bestemming krijgen door ze te verstoken in centrales die elektriciteit opwekken. De Verenigde Staten en Rusland achten het van het grootste belang dat de splijtstof niet in verkeerde handen komt, waardoor het kan worden verkocht aan landen met een geheim kernwapenprogramma.

De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse en de Russische regering. Volgens het voorstel zou het Russische ministerie voor atoomenergie en de Academie van wetenschappen in Moskou het hoogverrijkte uranium aan de Amerikaanse bedrijven leveren. In nauw overleg met het Amerikaanse ministerie van energie wordt het laagverrijkt uranium vervolgens verkocht aan exploitanten van kerncentrales in de hele wereld.

Ook andere gespecialiseerde bedrijven zijn actief op deze markt, maar een woordvoerster van Nuclear Fuel Services zei gisteren te hopen dat de combinatie met Allied-Signal als eerste vergunning van Moskou krijgt. De conversie begint in de fabriek van Nuclear Fuel Services in Tennessee, die ook splijtstof levert aan de Amerikaanse Marine. Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid van een fabriek in Rusland bestudeerd.

Door de ontmanteling van kernwapens, zoals tussen de Verenigde Staten en Rusland is overeengekomen, worden honderden tonnen hoogverrijkte splijtstof overbodig. De 423 kerncentrales in de wereld kunnen tientallen jaren draaien op deze voorraad, die de markt voor uranium flink kan verstoren.

In elke kernkop (van een te ontmantelen wapen) zit 10 tot 20 kilo zuivere splijtstof, bestaande uit hoogverrijkt uranium of plutonium, en soms een mengsel van beide. Zolang het materiaal niet in aanraking komt met water of andere stoffen, is het niet radioactief en kan het normaal worden gehanteerd. Als de inhoud (gedeeltelijk) uit plutonium bestaat, kan het materiaal goed gebruikt worden als brandstof voor snelle kweekreactoren, of in een mengsel met verrijkt uranium, als brandstof voor gewone kerncentrales.