Uitspraak Hoge Raad verwerpt beroep van R & R

De Hoge Raad heeft in een gisteren bekend gemaakte uitspraak het cassatieberoep verworpen in het faillissement van vijf maatschappijen van de mistige vastgoedgroep R & R.

Het zijn de Nederlandse Vijf Magnum, Carpa, Maytree en Noisilli en de op de Antillen gevestigde R & R Group of Companies. Eerder was al door een uitspraak van de Hoge Raad het faillissement definitief geworden van Mora van R & R. In alle gevallen was het faillissement aangevraagd door het vastgoedfonds VHS, dat zelf diep in de problemen zit.

Daarmee is het doek gevallen voor het R & R-imperium van de omstreden Nederlandse zakenman R. van Doorn. R & R was eens grootaandeelhouder van VHS. R & R-directeur mr R. Meier Mattern lag al vanaf het begin overhoop met de door hemzelf benoemde VHS-directeur G. Witteveen. Meier Mattern kon lange tijd de VHS-directie dwars blijven zitten doordat hij president-commissaris was en bestuurslid van de Stichting Prioriteit van VHS. Meier Mattern ruimde kort geleden het veld onder aandrang van de nieuwe grootaandeelhouder Habo. VHS is in de afgelopen jaren in een dusdanige slechte positie geraakt, dat het bestuur van de de Amsterdamse effectenbeurs de koersnotering van het fonds heeft geschorst.