Ter Beek en Pronk naar Cambodja

DEN HAAG, 23 JULI. De ministers Ter Beek (defensie) en Pronk (ontwikkelingssamenwerking) brengen van 6 tot en met 13 september een bezoek aan Cambodja.

Het bezoek vindt plaats in het kader van de humanitaire hulp van Nederland aan Cambodja. Ter Beek bezoekt er op verschillende plaatsen gestationeerde Nederlandse mariniers. Hij zal zich bovendien op de hoogte stellen van de activiteiten van personeel van de drie krijgsmachtdelen en de Koninklijke Marechaussee die in Cambodja werken in het kader van de VN-vredesoperatie. Pronk zal een bezoek afleggen aan de opvangcentra voor vluchtelingen en plaatsen van hervestiging. Vorige maand heeft Pronk tijdens een conferentie over Cambodja in Tokio een aanvullende bijdrage van 20 miljoen dollar voor de wederopbouw van Cambodja toegezegd.