Shell positief over milieu-eisen Pernis

ROTTERDAM, 23 JULI. Shell-Nederland is positief gestemd over toezeggingen van de kant van de rijksoverheid in verband met de voorgenomen modernisering van de olieraffinaderij in Pernis. Shell wil de komende vijf jaar 3 miljard gulden investeren in Pernis, een van de grootste raffinaderijen ter wereld, om aan de vraag naar meer schone brandstoffen en aan de scherpere milieu-eisen te voldoen.

Tot gisteren koesterde het concern echter zorgen over de milieuvoorschriften, de extra lasten door de heffing op brandstoffen en een mogelijke tussentijdse aanscherping van nieuwe vergunningen voor Pernis. Op al deze punten zijn de ministeries van Vrom (milieuhygiëne) en financiën Shell tegemoetgekomen.

“We zullen zien hoe een en ander in de verdere gesprekken gestalte krijgt. Het klinkt positief en lijkt hoopgevend ten aanzien van het Plan van aanpak”, aldus Shell-Nederland vanochtend in een commentaar.

De uitgangspunten (vergunningsvoorwaarden en emissies van milieugevaarlijke stoffen) voor de investering in de raffinaderij worden in nader overleg tussen het concern en de provincie Zuid-Holland, die de vergunningen verleent, vastgelegd. Bij dit overleg is ook het ministerie van Vrom betrokken.

Shell en andere energie-intensieve bedrijven worden, vergeleken bij eerdere plannen van minister Alders (milieuhygiëne), minder zwaar belast door de milieuheffing op brandstoffen. Deze heffing wordt volgens een nieuwe wetsvoorstel dat nu voor advies bij de Raad van State ligt, verdeeld over drie heffingen: een op afvalstoffen, een op grondwater en een op brandstoffen. Verder zal Vrom geen speciale eisen stellen aan het soort ruwe olie dat in Pernis wordt gebruikt: Shell mag ook in de gemoderniseerde raffinaderij hoogzwavelige olie blijven verwerken. Bovendien wordt de extra emissie van kooldioxyde (CO2) die het gevolg is van een hoger energieverbruik om schonere brandstoffen te maken, niet meegeteld bij de reductie van CO2. Voorts acht Vrom het onwaarschijnlijk dat Shell wordt geconfronteerd met een tussentijdse aanscherping van milieuvergunningen.