Scholenbouwprijs

Hierbij reageren wij op het artikel "Een rij van permanente noodgebouwen' in het bijvoegsel Wetenschap & Onderwijs van 2 juli 1992, waarvan wij uit de inleiding citeren:

""De Rijksoverheid heeft zo sterk op de schoolgebouwen beknibbeld, dat de nieuwe scholen er tenslotte allemaal uitzien als noodketen. De winnaar van een prijsvraag bleek dan ook gebouwd te zijn met steun van de gemeente.''

Onze school is zeer ingenomen met het nieuwe schoolgebouw en is er van overtuigd, dat in geen enkel opzicht sprake is van een noodkeet, waarbij wij de eervolle vermelding van de scholenbouwprijsvraag 1992 als een bevestiging daarvan beschouwen.

Uw stelling, als zou, met uitsluitend de door de Rijksoverheid ter beschikking gestelde gelden, geen goede school kunnen worden gebouwd, bestrijden wij zeer nadrukkelijk. Onze school is er namelijk wel in geslaagd, door intensief overleg met de architect, een goed schoolgebouw binnen de normbedingen van de Rijksoverheid te realiseren.

    • A.H.G. Verwey