Politie Z-Afrika niet medeplichtig aan Boipatong

JOHANNESBURG, 23 JULI. De Zuidafrikaanse politie heeft zich incompentent betoond door het feit dat ze de moord op 42 zwarten op 17 juni in Boipatong niet heeft weten te voorkomen, maar er zijn geen aanwijzingen dat ze medeplichtig is aan het bloedbad.

Tot die conclusie komt een groep Britse juridische deskundigen in een vijftig pagina's tellend rapport over het voorval, dat leidde tot het afbreken van de besprekingen tussen de regering De Klerk en het Afrikaanse Nationaal Congres. De commissie stond onder voorzitterschap van de Britse rechtsgeleerde Peter Waddington. Van eerdere beweringen dat de politie de daders, vermoedelijk Zulu's, zou hebben vervoerd, maakt het rapport geen melding. (AP)