NS moeten 200 miljoen bezuinigen

ROTTERDAM, 23 JULI. De Nederlandse Spoorwegen (NS) willen volgend jaar 200 miljoen gulden bezuinigingen. Dit blijkt uit een geheime NS-notitie die de Vervoersbond CNV in handen heeft gekregen. Hoewel het aantal treinreizigers nog steeds toeneemt, blijven de opbrengsten uit kaartverkoop achter bij de verwachtingen.

De bezuinigingsronde komt bovenop eerder aangekondigde reorganisaties. Zo hebben de NS zich voorgenomen jaarlijks 2 procent efficiënter te werken. Dat kan op twee manieren: óf door kosten te besparen óf door te zorgen voor meer opbrengsten. J. van Kamp van de Vervoersbond CNV noemt de gang van zaken “een jungle van reorganisaties”. Hij vindt dat de nieuwe directeur, drs. R. den Besten, moet breken met de cultuur waarbij de bonden niet adequaat worden genformeerd over dit soort zaken door de hoofddirectie.

Een woordvoerder van de NS zegt dat het slechts gaat om het bijstellen van de begroting. “Wij willen bezuinigen zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening daar onder lijdt en zonder dat onze toekomstplannen zoals Rail 21 vertraging oplopen,” aldus de NS-woordvoerder. In 1991 bedroegen de totale bedrijfslasten 3,5 miljard gulden, terwijl de NS 3,8 miljard gulden ontvingen uit kaartverkoop en van de overheid.

De NS wijten een deel van de tegenvallende opbrengsten aan het intensieve gebruik van de OV-jaarkaart voor studenten. “De 800.000 studenten reizen meer dan we verwacht hadden. Om het groeiend aantal reizigers op te vangen, moeten we langere treinen inzetten en dat betekent dat we extra kosten maken zonder dat daar extra ontvangsten tegenover staan”, zegt de NS-woordvoerder. Bij de komende onderhandelingen met het ministerie van onderwijs over de OV-studentenkaart willen de NS meer voor de kaart ontvangen. Datzelfde geldt voor de streekververvoerders. Het huidige contract loopt af op 1 augustus 1994.

Volgens de CNV-bestuurder hadden de NS op hun vingers kunnen natellen dat de OV-studentenkaart veel gebruikt zou worden. Hij vindt dat de miscalculatie te wijten is aan het NS-management en dat die niet mag worden afgewenteld op de werknemers.

Ook J.G. Kruse van de spoorwegbond FSV ziet de laatste tijd dat er meer gebruik van de trein wordt gemaakt, maar dat de inkomsten achterblijven. Het eerste kwartaal liepen de ontvangsten uit het reizigersvervoer met 3,5 procent terug. “Steeds minder mensen kopen een kaartje. De mensen achter de loketten merken dat ook. Regiodirecteuren zeggen dat op sommige stations best een aantal loketten dicht zou kunnen”, aldus Kruse.