Kritiek beleggers op plan overname Fokker

ROTTERDAM, 23 JULI. Fokker heeft geweigerd in te gaan op een voorstel van de Vereniging van Effectenbezitters om de verkoop van een meerderheidsaandeel aan Dasa voor te leggen aan de aandeelhoudersvergadering.

Dit heeft mr R.A.E. de Haze Winkelman, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters vanochtend desgevraagd bevestigd.

Volgens De Haze Winkelman walsen Fokker en de overheid als grootaandeelhouder over de minderheidsaandeelhouders heen. Hij verwacht dat Fokker de beleggers voor een gedwongen feit plaatst door alleen een zogenoemde informatieve aandeelhoudersvergadering te organiseren, waar aandeelhouders geen stem mogen laten horen.

Hij noemt het "onthutsend' dat de overheid in de discussie alleen gesproken heeft over behoud van kennis en werkgelegenheid, maar nooit over degenen die in het bedrijf hebben geïnvesteerd.

Volgens De Haze Winkelman is het voorstel van het Fokker-bestuur om 51 procent van de aandelen over te doen aan Dasa hoogst ongebruikelijk en ongehoord. In het Nederlandse vennootschapsrecht is bij grote fusies, zoals Shell/Koninklijke, Unilever en Hoogovens een nieuwe holding gecreëerd waarin alle aandelen van beide ondernemingen in een bepaalde verhouding werden ondergebracht. Daardoor bleven de belangen van aandeelhouders en bestuur gescheiden.

De constructie die het bestuur van Fokker heeft gekozen draagt in de kiem ongelijke behandeling van minderheidsaandeelhouders met zich mee, volgens De Haze Winkelman, omdat het Dasa tegelijk de rol als bestuurder en meerderheidsaandeelhouder bij Fokker zou vervullen. Volgens de VEB-directeur leveren dat soort constructies altijd problemen op: hij verwijst naar recente problemen bij beursfondsen als VHS, Uni-Invest, HCS, Venture Fonds Nederland, Chamotte Unie en Bobel. “Steeds gaat het om hetzelfde tafereel: een grootaandeelhouder doet op een voor hemzelf gunstige wijze transacties met het betreffende beursfonds”, aldus De Haze Winkelman.

De mogelijkheden om als Fokker-minderheidsaandeelhouder nog te protesteren zijn beperkt tot dure procedures achteraf. De Haze Winkelman schrijft in het VEB-orgaan "Effect' dat deze week verschijnt dat “de VEB zich voelt als een invalide die ziet dat aan de overkant de winkel wordt leeggeroofd, terwijl hij niets kan doen omdat hij aan zijn stoel gekluisterd is. Ons rechtssysteem is blijkbaar niet op dit soort uitwassen berekend.” De VEB pleit voor het invoeren van biedingsplicht voor een houder van meer dan éénderde van de aandelen.

    • WABE van ENK