Israel bevriest bouw van nieuwe nederzettingen

TEL AVIV, 23 JULI. De Israelische regering heeft gisteren besloten het begin van de bouw van nieuwe nederzettingen in de bezette gebieden voorlopig te bevriezen. Eerder was al het tekenen van nieuwe bouwcontracten voor nederzettingen opgeschort en waren plannen van de vorige regering voor twintig nieuwe nederzettingen geschrapt.

Waarnemers in Israel vragen zich zelfs af of het door premier Yitzhak Rabin gemaakte onderscheid tussen “politieke en veiligheidsnederzettingen” nog lang zal kunnen worden gehandhaafd. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, die thans door het Midden-Oosten reist, aanvaardt dat verschil niet en in Amman en in Kairo wordt gezegd dat Baker van Rabin heeft gehoord dat er een stop komt op het hele nederzettingenbeleid.

Voor president Bush is aanvaarding van deze Amerikaanse eis een voorwaarde om Israel de Amerikaanse kredietgarantie van 10 miljard dollar te verstrekken voor de opvang van de immigratie uit de vroegere Sovjet-Unie.

Vandaag zouden de Israelische minister van financiën, Avraham Shohat, en de minister van bouwnijverheid, Binjamin Ben Eliezer, definitief bepalen hoe diep het mes zal worden gezet in de investeringen in de bouw in de bezette gebieden

Om een precies inzicht te krijgen in de bouwexpansie in bezet gebied ten tijde van het Likud-bewind heeft het ministerie van financiën luchtfotos van bezet gebied laten maken. Over de juiste cijfers bestaat nog steeds verwarring.

De Israelische kranten melden vandaag dat de regering Rabin in totaal de bouw van 14.000 woningen zal bevriezen, waarvan 8.100 in de bezette gebieden: 5.000 op de Westelijke Jordaanoever, 1.100 op de Golan-hoogvlakte en 2.000 in de strook van Gaza. In Zuid-Israel zal de bouw van ruim 6.000 woningen worden gestaakt. Volgens deskundigen van het ministerie van financiën zal deze ingreep, na aftrek van schadeloosstelling aan door de bouwstop getroffen aannemers, de schatkist ruim 300 miljoen gulden besparen. De bouwstop zal tot gevolg hebben dat in 1995 110.000 minder joden in bezet gebied zullen wonen dan door de Likud-regering was gepland.

Deze nieuwe Israelische bouwpolitiek zal volgens bezorgde aannemers tot het ontslag van 15.000 bouwvakkers leiden. De Palestijnse economie in bezet gebied zal er hard door worden getroffen omdat de bouw in de bezette gebieden en in Israel voornamelijk op Palestijnse arbeid drijft.

Kopstukken van de raad van joodse nederzettingen in bezet gebied voorspellen dat Rabins politiek onvermijdelijk tot een confrontatie tussen de kolonisten en het leger zal leiden. Rabbijn Joel Bin-Nun zei gisteren dat de door hen uitgestoken vredeshand aan de regering Rabin “in de lucht is blijven hangen en een botsing daarom niet is te voorkomen. Het is niet aanvaardbaar dat de premier de helft van het volk vertrapt”.

Ondertussen heeft de minister van buitenlandse zaken, Shimon Peres, gisteravond voor de televisie gezinspeeld op een mogelijke bijeenkomst volgende maand in Washington van de ministers van buitenlandse zaken van Egypte, Jordanië, Syrië, Libanon en Israel. Hoewel Israel gekant blijft tegen opname van de Palestijnse leider Feisal Husseini (uit Oost-Jeruzalem) in de Palestijnse delegatie naar het vredesoverleg, bestaat de indruk dat Israel het bezwaar tegen deelname van Palestijnen uit de diaspora aan twee vredescommissies heeft laten vallen.

    • Salomon Bouman