Handhaving korting Britse bijdrage aan EG

BRUSSEL, 23 JULI. Als het aan de Europese Commissie ligt, krijgt Groot-Brittannië ook in de toekomst een deel van zijn EG-contributie terug. Afschaffing van de Britse compensatieregeling noemt de Commissie niet als optie in een gisteren verschenen rapport over dit onderwerp.

Groot-Brittannië heeft de afgelopen vijf jaar bijna 30 miljard gulden teruggekregen van zijn contributie aan de EG. Die compensatie werd door premier Thatcher afgedwongen op de Europese Top in Fontainebleau in 1984. Een argument was onder andere dat Groot-Brittannië relatief weinig profiteert van de EG-steun in de landbouwsector.

De afgelopen tijd zijn met name van Duitse zijde vraagtekens gezet bij de compensatieregeling. In het rapport is de Europese Commissie een confrontatie uit de weg gegaan met Groot-Brittannië, dat op dit moment voorzitter is van de EG. De commissie noemt als mogelijkheid het bestaande systeem ongewijzigd voort te zetten. Ook is denkbaar dat de Britten vanaf volgend jaar geen korting krijgen op hun bijdrage aan het zogeheten cohesiefonds ten behoeve van armste lidstaten van de EG.

De Commissie stelt met nadruk dat niet zij, maar de lidstaten zelf beslissen over de Britse compensatieregeling. Ook moeten zij het onderling eens worden over de vraag wie opdraait voor de Britse compensatie. Volgens de huidige verdeelsteutel krijgen de Duitsers een korting van eenderde op de bijdrage die zij normaal aan de Britse compensatie zouden moeten leveren. Bonn klopt echter opnieuw aan de deur nu de relatieve rijkdom in Duitsland is gedaald sinds de eenwording van het land.

Handhaving van de regeling betekent volgens de Commissie dat de compensatie voor de Britten de komende jaren nagenoeg gelijk blijft, ondanks de voorziene stijging van de EG-begroting. Dat komt doordat Groot-Brittannië een groter aandeel zal krijgen in de landbouwuitgaven, dankzij de recente hervorming van het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Ook zullen de Britten minder BTW afdragen aan de EG-begroting als de plannen van Commissie-voorzitter Delors worden uitgevoerd om de financieringsgrondslag van de EG te wijzigigen. Delors wil de bijdrage van lidstaten aan de EG-begroting sterker koppelen aan hun BNP. Daardoor gaan de armere lidstaten relatief minder bijdragen.

Een rechtvaardiging voor handhaving van de Britse compensatieregeling is, volgens een woordvoerder van de Commissie, dat ook de Britse rijkdom relatief is teruggelopen. In 1984 lag het Britse BNP per hoofd van de bevolking 3,1 procent boven het EG-gemiddelde. Nu ligt het daar iets onder.