"Geen toezicht wapens Bosnië'; Boutros blijft dwars liggen over rol VN

NEW YORK, 23 JULI. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Boutros Boutros Ghali blijft zich verzetten tegen het plan om militaire waarnemers van de VN in Bosnië-Herzegovina te belasten met het toezicht op de inlevering van de zware wapens, wanneer de strijdende partijen zich daar aan een staakt-het-vuren zouden houden.

De Britse minister van buitenlandse zaken, Douglas Hurd, hield na een inderhaast ingelast overleg met Boutros Ghali, waarvoor hij zich per Concorde naar New York haastte, vast aan de stelling dat toezicht van de Verenigde Naties op de zware wapens van de strijdende partijen de sleutel vormt voor vrede in Bosnië. In een poging de kloof tussen VN en EG te overbruggen zei Hurd dat de discussie voortgezet zal worden over de manier waarop “de pogingen van de Verenigde Naties en de Europese Gemeenschap in het gehele voormalige Joegoslavië op één lijn gebracht kunnen worden, zodat er zich geen verrassingen of misverstanden voordoen”.

Afgelopen vrijdag stemde de Veiligheidsraad in met het plan, dat onderdeel is van een voorstel voor een wapenstilstand in Bosnië, waarover EG-bemiddelaar Lord Carrington eind vorige week overeenstemming wist te bereiken met de leiders van de strijdende partijen. Dat leidde tot een boze brief van Boutros Ghali aan de Veiligheidsraad, waarin hij zich verzette tegen het opdragen van nieuwe taken aan de VN-macht in Joegoslavië. Ook beklaagde hij zich erover dat de raad hem niet geconsulteerd had alvorens met het plan in te stemmen.

In een nadere verklaring zegt Boutros Ghali nu: “Na zorgvuldige overweging van het in Londen gesloten akkoord en de omstandigheden waaronder dit werd gesloten, alsmede het advies van de commandant van de VN-strijdmacht, ben ik tot de conclusie gekomen dat momenteel volgens mij niet voldaan wordt aan de voorwaarden om de Veiligheidsraad te kunnen aanbevelen het verzoek in te willigen van de drie partijen in Bosnië-Herzegovina om de VN toezicht te laten houden op de zware wapens, waarvan ze overeengekomen zijn ze onder internationaal toezicht te plaatsen.”

Boutros Ghali zegt verder dat er “gebrek aan duidelijkheid bestaat over de respectieve rollen van de Verenigde Naties en de Europese Gemeenschap bij de uitvoering van het in Londen gesloten akkoord”. Ook wijst hij erop dat de enorme aandacht die de Veiligheidsraad besteedt aan de kwestie Joegoslavië “ten koste gaat van het vermogen van de organisatie om hulp te bieden voor de oplossing van even wrede en gevaarlijk conflicten elders, bijvoorbeeld in Somalië”. (Reuter)