Geen extra geld voor militairen in Adriatische Zee

DEN HAAG, 23 JULI. Voor het Nederlandse militaire personeel dat betrokken is bij de operaties van de NAVO en de WEU in de Adriatische Zee, gelden geen speciale rechtspositionele regelingen.

Het optreden verschilt niet wezenlijk van andere bondgenootschappelijke operaties, aldus de ministers Van den Broek (buitenlandse zaken) en Ter Beek (defensie) gisteren in brieven aan de Tweede en de Eerste Kamer. De bemanning van het fregat Pieter Florisz ontvangt de normale vaarvergoeding en het personeel van de twee Orion-patrouillevliegtuigen wordt zoals gebruikelijk uitgezonden op basis van dienstreis of, als de uitzending langer gaat duren, gedetacheerd met de bijbehorende buitenlandtoelage. Voor de negen dienstplichtigen aan boord van de Pieter Florisz is geen aparte procedure ten aanzien van de vrijwilligheid gehanteerd, zo schrijven de bewindslieden, omdat het gaat om een “normale” operatie binnen het NAVO-verdragsgebied. De Pieter Florisz wordt in september afgelost door het standaardfregat Van Kinsbergen, dat eveneens een bemanning heeft van 180 mensen.