Foto: DEN HAAG - Actievoerders uit de Betuwe ...

Foto: DEN HAAG - Actievoerders uit de Betuwe hebben vanmorgen in Den Haag 10.000 handtekeningen aangeboden bij de Raad van de Waterstaat tegen de aanleg van de zogenoemde Betuwespoorlijn.

Deze lijn moet de haven van Rotterdam verbinden met het Duitse industriegebied. Tussen Rotterdam en Zevenaar wordt daartoe een nieuw spoortraject aangelegd van 88 kilometer lang en 35 meter breed. De plannen daarvoor dateren van 1982. Eind jaren tachtig werd serieus werk gemaakt van het plan en kwamen direct de eerste protesten. Inmiddels staan overal in de Betuwe protestborden in het landschap. In 1998 zou het tracé gereed moeten zijn. De Raad van de Waterstaat moet het ministerie van VROM van advies dienen over de realisering van de spoorlijn. (Foto NRC Handelsblad / Chris de Jongh)