Brussel in actie tegen vertraging EG-luchtverkeer

BRUSSEL, 23 JULI. In een hernieuwde poging om de verkeersleiding in het EG-luchtruim te harmoniseren, heeft de Europese Commissie gisteren een nieuwe concept-richtlijn vastgesteld voor radar- en navigatie apparatuur.

Commissaris Van Miert (transport) wil dat lidstaten die hun luchtverkeerssystemen vervangen zich bij hun keus beperken tot apparaten die aan gemeenschappelijke normen en specificaties voldoen. De Commissie wil zo op termijn de lidstaten tot een doelmatige uitwisseling van informatie over luchtverkeer dwingen.

Eerdere pogingen van de Commissie om de ministers van transport tot afspraken te brengen, stuitten volgens Van Miert af op de wens van de lidstaten nationale industrieën te bevoordelen. Ook werd controle over het eigen luchtruim gezien als een zaak van nationale veiligheid en daarmee als een souvereiniteitskwestie.

Er zijn in de 54 verkeerscentra in Europa nu 31 verschillende computersystemen met 70 computertalen in gebruik, die onderling meestal niet op elkaar kunnen worden aangesloten. Soms moet de informatie mondeling, per telefoon, worden uitgewisseld. Dat leidt tot steeds meer vertragingen en opstoppingen in het luchtverkeer. De Commissie schat dat er jaarlijks 54.000 vlieguren verloren gaan door een gebrekkige coördinatie tussen de Europese luchtverkeersleiders. De Europese luchtvaart-associatie maakte vorige week bekend dat er dagelijks 2.600 vluchten in Europa zijn vertraagd, waardoor 400.000 passagiers worden getroffen. Eén op de vijf vluchten vertrekt te laat - de gemiddelde wachttijd is 24 minuten.

Volgens Van Miert is de toestand nu onhoudbaar geworden. Ook bij de transportministers is volgens hem het besef doorgedrongen dat “we zo niet kunnen doorgaan”. De technische normen waaraan nieuwe computersystemen voor luchtverkeer moeten voldoen, zullen worden vastgesteld door Eurocontrol, waarna de Commissie ze zal overnemen. Het liefst zag Van Miert dat het Europese luchtruim ook onder een centraal beheer zou komen, maar dat achtte hij voorlopig politiek niet haalbaar.

Vorige week begon de Europese luchtvaartassociatie een campagne om de passagiers te wijzen op de politiek verantwoordelijken voor de toenemende vertragingen. Passagiers krijgen onder meer handtekeningenlijsten aangeboden die vervolgens aan de EG zullen worden gezonden.