Baker overlegt met Assad

LATAKIA, 23 JULI. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, heeft gisteren vier uur lang gesproken met de Syrische president Hafez al-Assad, maar er waren geen tekenen dat Bakers gastheer concessies aan Israel wilde doen in ruil voor recente stappen van de regering-Rabin om de bouw van nederzettingen te beperken.

“We zullen enige vooruitgang zien, wanneer de partijen samenkomen. Resultaten en tempo kunnen alleen worden bereikt door de partijen zelf, wanneer ze om de tafel zitten”, verklaarde Baker gisteravond. Er wordt al enige tijd rekening mee gehouden dat de ministers van buitenlandse zaken van de Arabische landen en Israel elkaar zullen ontmoeten in Washington. Eerder had Baker zich bij zijn vertrek uit Kairo “zeer optimistisch” getoond over de kansen op vrede in het Midden-Oosten en over de houding van het nieuwe kabinet in Israel.

Behalve een toezegging van de Egyptische president, Hosni Mubarak, dat hij een bezoek aan Israel zal brengen heeft echter geen van de Arabische leiders zich sinds het begin van de vredesmissie van Baker vier dagen geleden in het openbaar inschikkelijker jegens Israel opgesteld.

Syrië maakt zich volgens waarnemers zorgen over de betrekkingen tussen Israel en de Verenigde Staten, die sinds het aantreden van de nieuwe regering van Yitzhak Rabin aanzienlijk zijn verbeterd. Assad is evenmin ingenomen met het vooruitzicht dat Washington alsnog een kredietgarantie ter waarde van tien miljard dollar aan Israel zal verlenen. Naar verluidt is de Syrische president verder bezorgd dat Israel aanstuurt op een afzonderlijke regeling met de Palestijnen, waardoor het voor Syrië moeilijker zou kunnen worden de door Israel bezette Golan-hoogvlakte terug te winnen.

Bakers ontmoeting met Assad had plaats bij Latakia aan de Syrische kust, waar Assad zich bevond in verband met de begrafenis van zijn dinsdag overleden moeder.

Niet bekend