Arnhem

“Welkom in Arnhems nieuwe natuurgebied”, meldt een bordje achter de oude, deels ontmantelde steenfabriek in Elden, Arnhem-Zuid.

De blik die de bezoeker over plassen en struweel werpt, blijft rusten bij de toren van de Eusebiuskerk, aan de andere kant van de Nederrijn. Meinerswijk heet dit oord, een uiterwaardenpark in wording. Langs de grote rivieren, vooral de Waal, gaat veel landschappelijk schoon verloren door verwoestende ingrepen die onder de noemer "dijkverzwaring' vallen, maar hier probeert men iets moois te scheppen.

Er moeten kleine kuddes konik-paarden, afkomstig uit Polen, en Schotse galloway-runderen grazen, maar we zien ze jammer genoeg niet. Wel meerkoeten met jongen, blauwe reigers, duiven, zwanen en een eenzame scholekster. We lijken Koos van Zomeren wel. Verder de restanten van een paar geschutskoepels uit de Tweede Wereldoorlog, maar die worden, als we goed zijn ingelicht, binnenkort opgeruimd.

Het zijn opgetogen teksten die de gemeente Arnhem over Meinerswijk verspreidt. Men rept van weelderig ooibos (wilg en populier) dat hier de ruimte krijgt zich te ontwikkelen om wellicht binnen tien à twintig jaar tot “een waar oerwoud” uit te groeien. En: “Bij stijgende waterstanden verandert Meinerswijk in één grote watervlakte. Het instromen van rivierwater levert spectaculaire beelden op van kolkende watermassa's.”

Dat hier zuiver Veluwewater onder de Rijn door opwelt als basis voor een rijk onderwaterleven, willen we graag geloven. Maar het beeld van de rivier die uiterwaarden met vruchtbaar slib bemest, vraagt op z'n minst om een toevoeging. Dat slib bevat ook puur gif, want de Rijn mag de laatste jaren dan opgeknapt zijn, brandschoon is ze nog lang niet.

Meinerswijk is vrij toegankelijk voor wandelaars, maar vandaag zijn er op de verslaggever na slechts enkele hengelaars te bekennen. Ook de reigers azen op vis, terwijl fraaie libellen zich boven de waterspiegel bewegen. Terug bij de steenbakkerij van Elden doet het goed te horen dat oven en schoorsteen bewaard blijven. Wat er volgens de plannen nog moet komen, is het onvermijdelijke bezoekerscentrum.

    • F.G. de Ruiter