Veiligheidsraad schort hulp aan Rode Khmer op

NEW YORK, 22 JULI. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren een resolutie aangenomen waarin ze dreigt de internationale hulp aan de Cambodjaanse Rode Khmer onmiddellijk te staken indien deze volhardt in haar obstructie van het vredesakkoord dat de VN trachten uit te voeren.

De Rode Khmer heeft de afgelopen maanden verschillende keren gevochten met eenheden van de Cambodjaanse regering, waarnemers van de VN de toegang tot haar gebieden ontzegd, afspraken tot demobilisatie van haar strijders genegeerd en geweigerd om van verdere schendingen van het vredesakkoord af te zien. De Rode Khmer was een van de ondertekenaars in Parijs vorig najaar van een veel omvattend vredesakkoord voor Cambodja. Hoewel de Rode Khmer in resolutie 766 van de Veiligheidsraad niet bij name werd genoemd, werd duidelijk gesteld dat “de aanhoudende weigering van een van de partijen” om samen te werken voor problemen zorgde. Tijdens het debat voorafgaande aan de aanvaarding van de resolutie hadden verscheidene ambassadeurs de Rode Khmer wel met name genoemd en scherpe kritiek op haar gedrag geuit. (Reuter, AP)