Plan regering te verwijderen uit Tokio

TOKIO, 22 JULI. Het parlement moet worden weggehaald uit Tokio, evenals de rechterlijke en de uitvoerende macht en alle ambassades. Tokio intussen moet een economisch, financieel en cultureel centrum van de wereld worden.

Dat beveelt een zware commissie de Japanse regering aan in een gisteren verschenen rapport, dat de discussie over Tokio naar verwachting weer krachtig zal aanwakkeren. De commissie wordt geleid door de voorzitter van de Keidanren, Japans machtige ondernemerslobby, en telt onder haar leden Shin Kanemaru, de vice-president en "kingmaker' van de LDP, de regerende Liberale Democratische Partij.

In Japan wordt al jaren besproken hoe het centrum Tokio het beste kan worden gedecentraliseerd. Want dat de Japanse hoofdstad, waar - de hele agglomeratie meegerekend - 30 miljoen mensen wonen, gaandeweg is verworden tot een overbevolkte betonwoestijn en hoognodig moet veranderen, daarover is iedereen het eens. Ideeën om een geheel nieuwe hoofdstad te bouwen à la Brasilia zijn nog niet zo lang geleden serieus overwogen.

In december 1990 begon de commissie met haar werkzaamheden, nadat beide huizen van het parlement een resolutie hadden aanvaard om de wetgevende macht te verhuizen. Het Japanse parlement, een grijze granieten kolos met een afgeknotte pyramidetoren, is nog vóór de Tweede Wereldoorlog gebouwd en, net als het er vlakbij gelegen keizerlijk paleis, bewust door de Amerikanen tijdens de brandbombardementen gespaard. Schuin achter het parlement staat de kleine residentie van de premier. De commissie is van oordeel dat ook de ambtszetel van de minister-president moet worden verplaatst.

De commissie overhandigde gisteren het rapport aan premier Kiichi Miyazawa in diens residentie. Later op de dag vertelde de premier tijdens een verkiezingsbijeenkomst (komende zondag zijn er verkiezingen voor de helft van de zetels van het Hogerhuis) dat het parlement deze herfst in een speciale zitting bijeen moet komen om een wet aan te nemen die verhuizing van het regeringscentrum mogelijk maakt. Daarna zal de regering zo snel mogelijk een nieuwe commissie installeren die aanbevelingen moet doen over concrete verhuisplannen.

Gaishi Hiraiwa, de voorzitter van de commissie (en van de Keidanren), zei gisteren op een persconferentie dat uitvoering van de voorstellen tevens een goede gelegenheid biedt voor hervormingen van het politieke en administratieve systeem.

Premier Miyazawa heeft al voorgesteld het aantal afgevaardigden uit agrarische provincies die ten opzichte van stedelijke gebieden zeer oververtegenwoordigd zijn in het parlement te verminderen, een voorstel dat zowel in de LDP als bij de oppositiepartijen op steun kan rekenen.

    • Paul Friese