Onzekerheid rond slotoverleg Fokker

ROTTERDAM, 22 JULI. Aan de vooravond van het slotoverleg tussen Deutsche Aerospace, Fokker en minister Andriessen over de overname van Fokker door het Duitse concern, overheerst de onzekerheid. Vertegenwoordigers van de vakbonden, die gisteren door minister Andriessen werden bijgepraat, spraken vanmorgen van een gerede kans dat het overleg morgen alsnog stukloopt.

Het vetorecht dat de Nederlandse overheid bedingt bij Fokker, is volgens betrokkenen het grootste struikelblok in de onderhandelingen. Door middel van een vetorecht wil de overheid toezicht op Fokker blijven uitoefenen, totdat zekerheid is verkregen over de rol van Fokker bij de ontwikkeling van de F-130. Ook zou Dasa, aldus de Duitse pers, nog steeds overwegen een deel van de produktie van Fokker over te hevelen naar een land waar de produktie goedkoper is dan in Nederland.

Vanmiddag overlegt Andriessen met de vaste Kamercommissie van economische zaken over de zaak-Fokker, om de Kamer in te lichten over eventuele concessies die zijn ministerie bereid is te doen. Vooral de duur van het overheidsveto inzake toekomstige veranderingen in het contract tussen Fokker en Dasa zal ter sprake komen. Ook zullen de parlementariers met de minister spreken over de financiële gevolgen voor de overheid indien de overname afketst.

PvdA-kamerlid Vos zei vanmorgen dat zijn partij sterk hecht aan het vasthouden van het vetorecht voor de overheid. CDA-parlementariër Van Iersel zei gisteren dat hij genoegen neemt met een minder strikte vorm van toezicht.

Een ding stond vanmorgen volgens de bonden vast: afgelopen maandag zijn bij de langdurige besprekingen tussen Dasa, Fokker en de Nederlandse overheid de gesprekspartners niet verder gekomen dan een uitwisseling van de wederzijdse standpunten en het aftasten van onderhandelingsruimte. Van werkelijke vooruitgang is maandag geen sprake geweest. Terwijl minister Andriessen maandagavond sprak van een goede en constructieve atmosfeer, maakte de Duitse pers vanmorgen gewag van een “keiharde confrontatie” en een “kille sfeer”.

De kans van slagen voor de onderhandelingen van morgen werden door een woordvoerder van de industriebond FNV geschat op vijftig procent. Onderhandelaar Nattekaas van de industriebond CNV ziet het rooskleuriger: moet komen.'' De harde opstelling van Dasa, dat weigert om aan de meeste eisen van het ministerie van economische zaken tegemoet te komen, is volgens de CNV-onderhandelaar eerder een illustratie van de Duitse manier van onderhandelen, dan van een werkelijke onwrikbaarheid aan Duitse kant.