Kamer: gang van zaken op Prinsjesdag veranderen

DEN HAAG, 22 JULI. Het presidium van de Tweede Kamer wil wijzigingen aanbrengen in de gang van zaken op Prinsjesdag. Volgens het presidium houdt de minister van financiën de laatste jaren steeds langere en ook steeds meer politiek geladen speeches bij de aanbieding van de rijksbegroting aan de Tweede Kamer.

In de huidige vormgeving hoort de Tweede Kamer dat verhaal aan, zonder iets terug te zeggen. Na de aanbieding wordt de vergadering namelijk vrijwel onmiddellijk weer gesloten. Om dat te veranderen heeft het presidium voorgesteld dat de fractievoorzitters na de toespraak van de minister een korte speech van vijf à tien minuten moeten kunnen houden waarin ze hun reactie geven op troonrede en miljoenennota.

Het parlement heeft dan direct de primeur op de politieke reacties, want in de nieuwe opzet zal het voor de politici voortaan onmogelijk zijn om tussen troonrede en miljoenennota alvast commentaar aan journalisten te geven. De fracties is per brief om hun oordeel over dit idee van Kamervoorzitter Deetman gevraagd en waarschijnlijk zal na het reces worden beslist wat er gaat gebeuren.

De VVD en PvdA zien veel in het idee. Volgens de PvdA draagt het bij tot de versterking van de positie van het parlement. D66 aarzelt. Volgens D66-Kamerlid L. Groenman, tevens lid van het presidium, vindt haar fractie het “op zich mooi” dat de politieke uitspraken eerst in de Kamer en dan pas voor de media zullen worden gedaan. D66 vreest echter dat het slechts een verschraald debat zal worden. Het is namelijk vooralsnog niet de bedoeling dat de fractieleiders ook op elkaar gaan reageren. D66 vraagt zich af wat het nut is van zo'n parlementair voorlezen van persverklaringen. Kamervoorzitter Deetman wil geen echt debat, omdat anders een voorschot wordt genomen op de Algemene en Politieke Beschouwingen van drie weken later. Het CDA heeft zich nog geen mening gevormd maar is niet enthousiast.

Er zijn meer complicaties. Hoewel de Kamer geheel onafhankelijk is in het inrichten van haar eigen vergaderingen, is ook de regering om een mening gevraagd. Want als de fractievoorzitters spreken, zal waarschijnlijk ook premier Lubbers aanwezig willen zijn. Waarmee de kans dat zich alsnog een echt debat ontspint weer groter wordt.