Izetbegovic en Tudjman niet eens over militair pact

ZAGREB, 22 JULI. Onderhandelingen over de vorming van een militair pact tussen de ex-Joegoslavische republieken Kroatië en Bosnië-Herzegovina zijn gisteren mislukt. Dit blijkt uit verklaringen, gisteren in de Kroatische hoofdstad Zagreb, van de Kroatische president Franjo Tudjman en de Bosnische president Alija Izetbegovic. Wel hebben de twee staten een vriendschaps- en samenwerkingsverdrag gesloten waarin onder meer staat: “Als de inspanningen van de internationale gemeenschap geen succes opleveren, zullen beide staten alle noodzakelijke vormen van militaire samenwerking aangaan en hun operaties coördineren voor de uiteindelijke afwending van het gevaar dat hen bedreigt.”

Izetbegovic was voor de onderhandelingen, waarvan de inhoud niet officieel bekend gemaakt was, eerder op de dag per Canadees militair vliegtuig uit het belegerde Sarajevo naar Zagreb overgebracht.

In een korte verklaring na afloop zei Izetbegovic, dat over een een nadere militaire samenwerking tussen beide republieken pas te denken viel, als de oorlog in Bosnië-Herzegovina nog geruime tijd zou voortduren. Over de verdere inhoud van de besprekingen deelden de beide presidenten niets mee, en vragen wensten zij niet te beantwoorden.

Vlak voor hun korte verklaringen ondertekenden zij plechtig nietszeggende verklaringen over wederzijdse vriendschap en diplomatieke betrekkingen in een opvallend stijve en kennelijk gespannen sfeer.

Volgens Kroatische bronnen is de onderlinge verhouding tussen de beide buurrepublieken de afgelopen weken grondig verstoord door het onverhoedse uitroepen van een eigen Kroatische republiek in Bosnië-Herzegovina, "Herceg-Bosna' met als hoofdstad Mostar, naar het voorbeeld van de al eerder geproclameerde "Servische republiek Bosnië-Herzegovina'. Over deze stap, die Izetbegovic eerder als “ilegaal” had bestempeld, zwegen beide presidenten gisteren in alle talen.

Tot zover onze redacteur

In hun gezamenlijke verklaring doen Kroatië en Bosnië-Herzegovina een beroep op de internationale gemeenschap om effectieve maatregelen te nemen tegen de agressie van de strijdkrachten van Servië en Montenegro. Verder spraken ze uit dat de toekomstige structuur van Bosnië-Herzegovina gebaseerd zal zijn op gelijkheid van de drie bevolkingsgroepen in die staat, moslims, Kroaten en Serviërs. (Reuter)

    • Raymond van den Boogaard