HP/De Tijd bereikt overeenstemming over uitgave zondagsbijlage

ROTTERDAM, 22 JULI. Weekblad HP/De Tijd komt met ingang van half oktober met een zondagsbijlage. Directie en hoofdredactie van HP/De Tijd en de bewindvoerders van de in surséance van betaling verkerende Krant op Zondag (KOZ) hebben overeenstemming bereikt over de overname van de naam van de Krant op Zondag, het abonneebestand en de advertentieportefeuille.

HP/De Tijd, met een betaalde oplage van 43.000 nummers, wil zo vanaf half oktober een zondagskrant met een oplage van 80.000 stuks uitbrengen. Uiteindelijk hoopt de uitgever van HP/De Tijd, de Hollandse Pers Unie (HPU), dat de oplage van de nieuwe combinatie op zo'n 60.000 zal stabiliseren.

HPU betaalt 500.000 gulden voor het adressenbestand (35.000 stuks) van de KOZ. De HPU tekende half juni al een intentieverklaring waarin stond dat de HPU belangstelling had voor de uitgeefrechten van de KOZ. Sindsdien is onderhandeld over de precieze invulling van het akkoord met de bewindvoerders van de KOZ, de advocaten A. Vôute en M.L. Bremer.

De HPU-directie was al in een vroeg stadium voor de overname. Sinds gisteren staat de hoofddirectie ook achter de plannen, zo heeft hoofdredacteur G. Driehuis meegedeeld. De KOZ raakte in moeilijkheden door extreem hoge uitgaven voor marketing en distributie. Het lukte niet het aantal abonnees te laten stijgen tot een niveau waarbij de distributiekosten per nummer aanvaardbaar werden. Half mei verscheen het laatste nummer van de KOZ.

“Met de distributeur hebben we goede afspraken kunnen maken. In stedelijke gebieden moet de krant vóór negenen bezorgd worden. Als het blad later komt, betaalt de distributeur vijf gulden aan de abonnee”, zegt Driehuis. Het nieuwe weekblad, HP/De Tijd op Zondag, dat naast HP/De Tijd zal verschijnen, moet meer het karakter van een weekblad krijgen dan de oude Krant op Zondag.

“Een kwart van het blad zal gevuld worden met nieuws en sport. Verder willen we aandacht besteden aan non-fictie, media en uitgaansmogelijkheden. De inhoud van de gewone HP/De Tijd zal ongewijzigd blijven. In de HP/De Tijd op Zondag willen we onderwerpen behandelen waar we anders niet aan toekomen.” De redactie zal bestaan uit zo'n 15 mensen, van wie vijf afkomstig van de oude KOZ. De financiering van de zondagsbijlage is zo geregeld dat er bij een eventuele mislukking van het initiatief geen nadelige gevolgen zijn voor HP/De Tijd.