Grouw wijst transseksuele predikante af

GROUW, 22 JULI. Het voorgenomen beroep dat zou worden uitgebracht op de transseksuele predikante ds. J.A.A. de Boer (58) uit Mijdrecht, is door de gemeente van de gereformeerde kerk van Grouw afgewezen, ondanks een positief advies van de kerkeraad.

De Boer, die in 1980 een geslachtsveranderingsoperatie onderging en sindsdien als vrouw door het leven gaat, was aan de kerkeraad voorgedragen door de beroepingscommissie. Zij was bekend in gereformeerd Grouw, waar ze zes keer had gepreekt.

Maar vorige maand stemden tijdens een bijeenkomst van gemeenteleden 44 van de 81 aanwezigen tegen de komst van De Boer. De motieven van de tegenstemmers bleken deze week te variëren van het niet accepteren van transseksualiteit tot angst voor een splitsing binnen de gemeente, omdat anderen de levensweg van De Boer niet zouden accepteren. Een aantal gemeenteleden maakte bezwaar tegen het feit dat De Boer een vriendin heeft. Scriba S. Eygenraam zegt dat de afwijzing nu een feit is. Een aantal kerkeraadsleden is volgens Eygenraam door de stemming in gewetensnood geraakt. “Misschien zijn wij geen afspiegeling meer van de gemeente.”

De Boer voelt zich gegriefd door de afwijzing. “Na een preek heb ik een informatief gesprek gehad met gemeenteleden. Ik ben daarbij op het bot uitgekleed en de dag erna word ik afgemaakt.” Ze onderzoekt of er stappen mogelijk zijn tegen de afwijzing. “Dit is honderd procent discriminatie. Grouw leek me een gemeente die het aankon een vernieuwende weg in te slaan.”

Volgens De Boer speelt vooral “diepe angst” voor het onbekende een rol bij de afwijzing. Ze wordt wel vaak gevraagd voor preekbeurten, maar geen enkele gemeente heeft het tot dusver aangedurfd haar te beroepen. “Als puntje bij paaltje komt, moet een dominee nog altijd een keurige huisvader zijn met een gezin.”