Greenspan: langzaam herstel in Amerika

NEW YORK, 22 JULI. De economie in de Verenigde Staten is bezig zich te herstellen, maar het gaat langzaam. Dit zei Alan Greenspan, voorzitter van de Federal Reserve System (het Amerikaanse stelsel van centrale banken), gisteren tijdens zijn halfjaarlijkse rapportage aan de Senaat.

Voor het tweede halfjaar verwacht Greenspan een economische groei van 2,25 tot 2,75 procent en voor 1993 een groei van 2,75 tot 3 procent. Daarbij verwacht hij dat aan het eind van dit jaar de werkloosheid zal dalen. Nu is 7,8 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking werkloos.

Als belangrijkste oorzaken van het uitblijven van economisch herstel ziet Greenspan de veel te optimistische verwachtingen die hebben geleid tot “overbuilding and overbuying”. Er is daardoor een overschot aan onroerend goed en een enorme schuldenlast ontstaan.

De Fed-voorzitter kreeg gisteren zware kritiek van de senatoren te verduren. “Ik hoor u niet zeggen dat het er slecht uitziet. U zegt alleen maar: hou vol! Maar dat zei u de vorige keer ook al. Hoe kunnen de consumenten nog vertrouwen hebben?”, aldus de voorzitter van de senaatscommissie, de democraat Donald Riegle.

Republikeinen en Democraten waren opvallend eensgezind in hun kritiek op de Fed-voorzitter Greenspan, die zelf lid is van de Republikeinse partij.

Greenspan werd gehekeld vanwege zijn monetaire politiek, waarbij inflatiebeheersing prioriteit heeft. Hem werd verder aangewreven dat hij in zijn vorige rapport een foute voorspelling had gedaan. De werkloosheid bedroeg toen 7,1 procent en Greenspan voorzag in de loop van het jaar een daling tot 6,25 à 6,50 procent. Gisteren voorspelde hij dat aan het eind van dit jaar dat percentage een procentpunt hoger ligt.

De Democratische senator Paul Sarbanes verweet Greenspan dat hij de situatie nog steeds te rooskleurig weergeeft. Hij citeerde uit een voorgaand rapport van Greenspan: “Als de werkloosheid boven de 7 procent blijft, is er geen sprake van herstel.” De werkloosheid is nu 7,8 procent en Greenspan spreekt van een langzaam herstel, wat volgens Sarbanes niet te rijmen is.

Hij zei verder dat het Greenspan niet te verwijten valt dat de economie zich niet herstelt. Wel neemt hij het hem kwalijk dat Greenspan samen lijkt te spannen met Bush en net als de president weigert te erkennen hoe slecht de economie er aan toe is.

Senator Alfonse d'Amato (Republikein) verklaarde dat zowel Greenspan als minister van financiën Nicholas Brady zouden moeten opstappen. “Ze hebben het erg slecht gedaan. De verlagingen van centrale rentes zijn altijd veel te laat doorgevoerd”, aldus d'Amato.

D'Amato meent dat het door de trage reacties van Greenspan niet verbazingwekkend is dat niet de bedrijven, maar de banken zelf profiteerden van renteverlagingen. De grotere marge tussen kort- en langlopende leningen bood hen de gelegenheid om meer winst te halen uit beleggingen in obligaties.

Een verdere verlaging van de rente zit er volgens Greenspan niet in. Hij wees erop dat hij sinds zijn aantreden al drieëntwintig keer tot renteverlaging is overgegaan. “De geldmarktrente is van bijna 10 procent medio 1989 gedaald tot 3,25 nu. Het disconto staat nu op 3 procent, het laagste niveau in 29 jaar”, aldus Greenspan. Onder normale omstandigheden had dit volgens de Fed-voorzitter tot meer expansie van de economie geleid dan nu het geval is.

    • Lucas Ligtenberg