Fokverbod bijtgrage honden

DEN HAAG, 22 JULI. Niet alleen de pitbulls, ook agressieve Dogo Argentino's, Filo Brasileiro's en American Staffordshire terriers krijgen het in Nederland binnenkort zwaar te verduren: de pitbull wordt verboden; bijtgrage exemplaren van de drie genoemde hondenrassen krijgen straks een fokverbod.

Op verzoek van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij werkt een commissie van deskundigen aan de ontwikkeling van een test, bedoeld om agressiviteit onder de Dogo Argentino's, de Filo Brasileiro's en de American Staffordshire terriers te meten.

De viervoeters die blijkens de test te snel bijten, mogen straks geen erkende nakomelingen meer op de wereld zetten. Indien de dieren onverhoeds tòch kroost verwekken, wordt dit nageslacht een officiële stamboom onthouden. Voor de echte hondenliefhebbers is de lol er dan al gauw af.

De rashondenverenigingen hebben het maar moeilijk met de hondenhaat in Nederland die bij elk slachtoffer van een pitbull-beet (afgelopen maandag nog en jongetje van zes) een nieuw hoogtepunt bereikt. Pitbulls zijn geen rashonden, zo luidt steevast het argument van de verenigingen.

Een aantal jaren geleden waren in politiek Den Haag de emoties zo hoog opgelopen dat Landbouw een ban in het vooruitzicht stelde op pitbulls en met een verbod dreigde op een drietal hondenrassen: Dogo Argentino's, Filo Brasileiro's en American Staffordshire terriers.

Pag 3: Agressiviteitstest voor honden in ontwikkeling

Hondenvrienden stonden prompt op hun achterste benen. “Het ministerie wilde de rassen verbieden omdat deze driehonderd, vierhonderd jaar geleden werden gebruikt voor de jacht op indianen”, vertelt mevrouw J.H.C. Brooymans, voorzitter van "Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland', de overkoepelende organisatie van rasverenigingen.

Volgens Brooymans zag het ministerie daarbij gemakshalve over het hoofd dat de dieren de afgelopen decenia met een heel ander doel zijn gefokt en dat hun agressiviteit juist is bestreden. J.W. Beeftink, directeur van het bureau van de Raad van Beheer, beticht de politiek van “willekeur”. “Straks gaan ze ook nog de poedel verbieden.”

De dreiging van een verbod bracht de Raad van Beheer in het geweer. Volgens Brooymans zijn de raad en de betrokken rasverenigingen “er onmiddellijk op ingesprongen” en hebben ze het ministerie aangeboden een agressiviteitstest te ontwikkelen, zodat agressieve honden uit de fok geweerd zouden kunnen worden. Het ministerie bleek na lang overleg bereid tot een compromis.

Het duurde vervolgens nog ruim anderhalf jaar voordat de commissie agressiviteitstest echt aan de slag kon. P. Vingerling van Dierenbescherming vermoedt dat de vertraging verband houd met “onderling kissebissen”. Brooymans spreekt liever over “problemen rond de financiering” van de testontwikkling.

De Raad van Beheer voelde er niets voor om veel geld uit te trekken voor de ontwikkeling van een nieuwe test, omdat er volgens de raad al decennia lang goede gedragstests worden gebruikt die met een kleine aanpassingen zo kunnen worden ingezet om de agressiviteit te meten. “Wij werken al sinds de jaren zestig met testen voor gedragsonderzoek waarbij ook de nakomelingen worden gevolgd”, aldus Brooymans.

Mevrouw P.C.M. van Egmond, secretaris van de Nederlandse Multiraciale Molosserclub (waartoe ook de Dogo Argentino's en de Filo Brasileiro's behoren) begrijpt de reactie van Brooymans wel, maar zegt dat de commissie inmiddels heeft besloten tot de ontwikkeling van een nieuwe wetenschappelijke test. “In mijn hart zeg ik, net zoals mevrouw Brooymans, die tests die wij nu gebruiken zijn prima. Maar het ministerie van landbouw wil een wetenschappelijk gefundeerde test, zodat hondeneigenaren die hun rashond afgekeurd zien, straks niet met succes naar de rechter kunnen stappen om het fokverbod ongedaan te krijgen.”

Agressieve viervoeters komen in september in de Eerste Kamer aan de orde, wanneer daar de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren wordt behandeld, een wetsvoorstel waar het ministerie van landbouw zeker tien jaar geleden mee van start is gegaan. Het wetsvoorstel biedt de minister de mogelijkheid hondenrassen en hondensoorten te verbieden. De minister ziet af van een verbod op de Dogo Argentino, de Fila Brasileiro en de American Staffordshire terrier. Maar de gevreesde pitbull is gedoemd te verdwijnen. Het wetsvoorstel bevat een algeheel verbod op het fokken en houden van pitbulls en een "uitsterfconstructie' voor bestaande pitbulls.

Etholoog W. Netto van het Laboratorium voor Vergelijkende Fysiologie in Utrecht is inmiddels druk bezig met het ontwikkelen van een agressiviteitstest. Hoe de test er zal gaan uitzien is onbekend. Netto is onbereikbaar voor commentaar.

Een woordvoerder van het ministerie van landbouw kan, bij afwezigheid van de meest betrokken ambtenaren, slechts melden dat Groot-Brittannië onlangs heeft laten weten dat de bestaande Engelse agressiviteitstest op jonge puppies niet waterdicht is. Sommige puppies die als zwaar agressief uit de test tevoorschijn komen, blijken later poeslief te zijn. Weer andere puppies die het predikaat niet-agressief opgeplakt krijgen, blijken later bijtgrage monstertjes te zijn.

    • Geert van Asbeck